KSIĄŻKI

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka - Malatyńska
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.
Warszawa, 2020

Więcej