GDAŃSK

Opieka naukowa

prof. Krzysztof Kornacki

egzamin, wpisy do Portalu Studenta, indeksu

kornacki70@gmail.com

Koordynacja projektu

Anna Balkiewicz

zapisy, sprawy studenckie, lista obecności

apf.gdansk@gmail.com

Miejsce zajęć:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego


ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk


Aula 1.43 (parter)