(Re)interpretacje między praktyką twórczą a dyskursem

Tytuł:

(Re)interpretacje między praktyką twórczą a dyskursem

Redaktorzy:

Witold Jacyków, Ryszard Solik

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2019

Liczba stron:

148

Opis

Niniejsza publikacja wpisuje się w obszar refleksji dotyczący interpretacji i reinterpretacji sztuki oraz wybranych tekstów kultury. Dystansuje się przy tym od wyłącznie egzegetycznego pojmowania interpretacji, dostrzegając w niej aktywność na różne sposoby konkretyzującą historycznie i kulturowo zmienną tożsamość i określoność sztuki i jej wytworów. W ten sposób aktywność interpretacji i kolejnych reinterpretacji – niejednokrotnie wyznaczających nowe otwarcia i możliwości – umiejscawiamy zarówno w domenie dyskursów teorii, jak i w przestrzeni twórczych poszukiwań i eksperymentów, artystycznych transgresji, reorganizacji, redefinicji. To spojrzenie na problem nie tylko z uwzględnieniem różnych obszarów ekspresji twórczej i refleksji teoretycznej (zajmującej się sztukami plastycznymi, malarstwem, architekturą, muzyką, oprawą muzyczną filmów czy gier), ale także – co bodaj najcenniejsze – z różnych perspektyw reinterpretacyjnych i punktów widzenia. Czytelnik znajdzie więc w pracy propozycje – teksty i dokumentację działań twórczych – zorientowane na różne cele, racje i pola aktywności interpretacji, będącej zasadniczą formę obecności i przejawiania się sztuki w kulturowej semioprzetrzeni; propozycje formułowane w kontekście różnorakich tekstów kultury, określonych strategii twórczych oraz interpretacyjnych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się sztuką i współczesną kulturą artystyczną, teoretyków sztuki, estetyków, kulturoznawców, w szczególności zainteresowanych zagadnieniem interpretacji, w tym także do przedstawicieli dyscyplin pokrewnych oraz studentów kierunków artystycznych.

Spis treści

Wprowadzenie, czyli słów kilka o przesłankach i założeniach (Ryszard Solik)   7


Ryszard Solik. Od „miernoty” do arcydzieła. Interpretacja a redefiniowanie sztuki   11
Karolina Tomczak. Między sacrum „starym” a  „nowym” w  przestrzeni miejskiej Wrocławia — kościół a  współczesna galeria handlowa   25
Aleksandra Giełdoń-Paszek. Portret pary małżonków (Arnolfinich?) Jana van Eycka — pomiędzy naukową a  artystyczną reinterpretacją   55
Tadeusz Rus. Imaginarium Picassa — kobiety w jego życiu i twórczości   67
Bogumiła Mika. Cytat w muzyce. Odkrywanie znaczeń jako interpretacja   79
Zenon Mojżysz. Pomiędzy kreacją a  interpretacją — środowiska dźwiękowe filmów fabularnych i  gier wideo o tematyce historycznej   93
Witold Jacyków. Zaburzona tożsamość — konteksty czytania/konkretyzowania wizerunku reklamowego   109
Agnieszka Jaworska. Multiversum. Światy równoległe   127

Noty o Autorach   143