ZAPISZ SIĘ

WOLNI SŁUCHACZE

Aby wziąć udział w zajęciach jako wolny słuchacz, wystarczy kupić karnet na semestr (dostępny w kasie kina Iluzjon – 150 zł) lub bilety na poszczególne zajęcia (20 zł).

(Uwaga! Wolni słuchacze, którzy chcą uzyskać dyplom są również zobowiązani do podpisywania listy obecności i zaliczenia testu końcowego).

STUDENCI UW

Dla studentów UW warunkiem uczestnictwa w zajęciach i uzyskania 6 punktów ECTS jest kupienie karnetu, oraz rejestracja w systemie USOS. Niektóre wydziały wymagają dodatkowo zgłoszenie się do dziekana swojej jednostki z podaniem o przepisanie przedmiotu APF jako przedmiotu ogólnouniwersyteckiego.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane są od początku I tury rejestracji do początku II tury. Od początku II tury zostaje otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy i studentów, którzy będą chcieli się zarejestrować w II turze.

Zarejestrowani w I turze studenci, którzy chcą zrezygnować z zajęć i nie wykupią karnetów, mogą wyrejestrować się w II turze.

Osoby, które chcą zarejestrować się w II turze, powinny przed rejestracją kupić karnet.  MAJĄ WTEDY  GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

Studenci, którzy kupili karnet po rozpoczęciu II tury rejestracji powinni do końca trwania rejestracji próbować zapisać się sami do systemu USOS, a jeśli się to nie uda, zgłosić prośbę o dopisanie do systemu USOS koordynatorowi projektu najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu zajęć.

Dokładne daty trwania tur rejestracji są publikowane w Aktualnościach warszawskich na naszej stronie oraz na: rejestracja.usos.uw.edu.pl

Dla zapisanych studentów obecność na zajęciach jest obowiązkowa i stanowi warunek dopuszczenia do testu końcowego. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sprawy organizacyjne związane z zapisami, obecnością na zajęciach, rejestracją w USOS prowadzi koordynator projektu (apfwarszawa@fina.gov.pl).