DYPLOM Warszawa

Chęć uzyskania dyplomu należy zgłosić mailowo na adres apfwarszawa@fina.gov.pl  co najmniej miesiąc przed ostatnimi zajęciami. Dyplomy będą wręczane na ostatnich zajęciach każdego semestru.