REGULAMIN Warszawa

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W WARSZAWIE

 1. Akademia Polskiego Filmu w Warszawie to dwuletni kurs historii polskiego filmu, organizowany przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Ropoczynają się o godzinie 17.00. Obejmują wykład, projekcje dwóch filmów.

 3. Jedne zajęcia trwają około 4-6 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji i spotkań z twórcami.

 4. Jeden semestr obejmuje 13 zajęć, a pełny cykl trwa 4 semestry.

 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem.

 6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie należy kupić karnet ma semestr (dostępny w kasie kina – 150 zł) lub bilety na poszczególne zajęcia (15 zł).

 7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne przez studentów UW.

 8. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Każdy semestr można jednak zaliczać osobno jako odrębny kurs. Jeden semestr to 3 punkty ECTS.

 9. Dla studentów chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dla studentów jest kupienie karnetu i rejestracja w systemie USOS.

 11. Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane są od początku I tury rejestracji do początku II tury. Od początku II tury zostaje otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy chcą zrezygnować z zajęć i nie wykupią karnetów, mogą wyrejestrować się w II turze.

 12. Osoby, które chcą zarejestrować się w II turze, powinny przed rejestracją kupić karnet.  MAJĄ WTEDY  GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

 13. Sprawy organizacyjne związane z porządkiem zajęć, obecnością na zajęciach, rejestracją w USOS prowadzi koordynator projektu.

 14. Nad przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy APF Warszawa.

 15. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy.

 16. Po zaliczeniu na pozytywną ocenę wszystkich 4 semestrów (niekoniecznie w porządku chronologicznym) można otrzymać dyplom.

 17. Uczestnictwo w zajęciach APF jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.