EGZAMINY ZALICZENIA

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem przeprowadzanym przez koordynatora przedmiotu. Egzamin 19.06.2023 rok.