EGZAMINY ZALICZENIA

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem przeprowadzanym przez koordynatora przedmiotu. Egzamin podstawowy: 31.01.2022, egzamin poprawkowy: 07.02.2022