DYPLOM

Dyplom Akademii Polskiego Filmu można uzyskać po zaliczeniu na pozytywną ocenę testów kończących wszystkie cztery semestry. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach. Dotyczy to zarówno studentów, dla których APF jest przedmiotem ogólnouniwersyteckim, jak i studentów, którzy zapisali się na kurs, jako wolni słuchacze, a którzy chcą starać się o dyplom.

Program czterech semestrów stanowi ciągłość chronologiczną, więc polecamy rozpocząć naukę od pierwszego semestru. Nie jest to jednak konieczne do uzyskania dyplomu. Można zaliczać semestry nie po kolei.

Chęć uzyskania dyplomu należy zgłosić mailowo na adres apf.gdansk@gmail.com co najmniej miesiąc przed ostatnimi zajęciami. Dyplomy będą wręczane na ostatnich zajęciach każdego semestru.