Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego. Kino polskie wczoraj i dziś.

Tytuł:

Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego. Kino polskie wczoraj i dziś.

Redaktorzy:

Piotr Zwierzchowski

Wydawca:

Wydawnictwo UKW

Wydanie:

Bydgoszcz 2018

Liczba stron:

134

Opis

Książka jest poświęcona źródłom wizualnym w badaniach nad historią polskiego kina. Badacze doskonale już wiedzą, że same filmy nie wystarczą. Coraz częściej sięgają po dokumenty archiwalne, scenariusze, scenopisy, szeroko rozumiane piśmiennictwo, dzienniki i wspomnienia itp. Dzięki nim można lepiej poznać i zrozumieć historię powstawania różnych filmów, jak również ich rozmaite konteksty. Znacznie rzadziej, mimo coraz większej świadomości metodologicznej historyków kina, uwzględniają oni źródła wizualne, które przecież posiadają znaczną potencję informacyjną, nie zawsze docenianą i w pełni wykorzystywaną. Na nie właśnie autorzy zawartych w książce tekstów chcą zwrócić uwagę.

Spis treści

Od redaktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mariusz Guzek, Prasa i druki okołoprasowe jako źródła wizualne

do badań historii filmu w okresie Wielkiej Wojny (1914-1918) . . . . . . . . . . . 9

Monika Bator, O roli wizualnych dokumentów archiwalnych

w rekonstruowaniu przedwojennego życia filmowego

na przykładzie województwa kieleckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Piotr Zwierzchowski, Czasopisma filmowe jako źródła w badaniach

nad kinem PRL-u – aspekt wizualny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Piotr Sitarski, Film w kasecie czy telewizja kasetowa? O obrazach, rzeczach

i społecznym definiowaniu medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Agata Ciastoń, Kilka przygód filmu z fotografią – fotosy i ich przydatność

w badaniach nad polskim kinem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Piotr Witek, Internetowy portal filmowy jako źródło historyczne II stopnia

na przykładzie witryny: www.archiwum.kino.org.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Karol Jachymek, Świadectwa wizualne w badaniach nad historią

kina polskiego w perspektywie zachodzących przemian obyczajowych . . . 107

Marek Haltof, Film-świadectwo, film-dokument: Ostatni etap (1948)

Wandy Jakubowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Indeks filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133