Rynek filmowy w Polsce

Tytuł:

Rynek filmowy w Polsce

Autorzy:

Anna Wróblewska

Wydawca:

Wydawnictwo Wojciech Marzec

Wydanie:

Warszawa 2014

Liczba stron:

250

Opis

Jakie są główne tendencje w produkcji, dystrybucji filmowej i promocji polskiego filmu po 2005 roku? Czy sytuacja rodzimej kinematografii jest dobra i stabilna, a wsparcie finansowe płynące w dużej mierze ze środków publicznych – wystarczające? Co zrobić, by jeszcze bardziej zainteresować rodzimym kinem polskiego widza? Które gatunki filmowe i tytuły cieszyły się na przestrzeni ostatnich lat największą popularnością? Gdzie szukać pomysłów, a gdzie – pieniędzy na film?

O tym wszystkim traktuje ta książka, której autorka w ciekawy sposób przedstawia i omawia wyniki swych pionierskich badań. Oczywiście, nie wszystko da się zamknąć w tabelkach i cyfrach – szczególnie, jeśli mówimy o dziedzinie, w której bardzo istotne okazują się czynniki „miękkie”, związane z chociażby sukcesami twórców i ich dzieł na arenie międzynarodowej, czy odpowiedzi na potrzeby coraz bardziej wymagającego i świadomego widza. Bo to on ma na tym rynku pozycję dominującą, decydując o zakupie biletu na polski film, uczestnictwie w letnim festiwalu filmowym czy skorzystaniu z coraz szerszej oferty legalnego oglądania filmów w nowych mediach.

I, ostatecznie, to właśnie widz ma zawsze rację.

Wydanie książki „Rynek filmowy w Polsce” współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Spis treści

Przedmowa i podziękowania   5


Rozdział I. Przemiany ekonomiczne i prawne branży filmowej w Polsce po II wojnie światowej   7

1.1 System ekonomiczno-prawny kinematografii w Polsce komunistycznej   9

1.2 W stronę Ustawy o kinematografii. Polska kinematografia po 1989 roku   19


Rozdział II. Najważniejsze instytucje i akty prawne współczesnej polskiej kinematografii   33

2.1 Europejskie kino. Podłoże i filozofia systemu   33

2.2 Infrastruktura europejskiego przemysłu filmowego   40

2.3 Film a kinematografia   57


Rozdział III. Produkcja filmowa w Polsce. Główne tendencje   61

3.1 Ustawa o kinematografii i Polski Instytut Sztuki Filmowej   61

3.2 Inne kluczowe akty prawne   66

3.3 Instytucje centralne związane z polską kinematografią oraz przedstawicielstwa programów europejskich   70

3.4 Regionalne fundusze filmowe i film commission   74

3.5 Organizacje i stowarzyszenia w branży filmowej   76

3.6 Producenci   78

3.7 Dystrybutorzy i agencje sprzedaży   83

3.8 Kina w Polsce   86

Aneks do Rozdziału III   97


Rozdział IV. Tendencje w fabularnej produkcji filmowej w latach 2006-2011   113

4.1 Przegląd fabularnej produkcji filmowej od 2006 roku   113

4.2 Źródła finansowania polskiego filmu fabularnego   130

4.3 Analiza ekonomiczna produkcji filmowej w latach 2007-2011. Udział środków publicznych w produkcji filmowej w Polsce. Średni budżet filmu   139

Aneks do Rozdziału IV   145


Rozdział V. Preferencje kinowe Polaków. Kultura filmowa w Polsce   153

5.1 Tendencje w dystrybucji filmowej w Polsce   153

5.2 Kultura filmowa w Polsce. Festiwale filmowe   164

Aneks do Rozdziału V   174


Rozdział VI. Szanse i zagrożenia produkcji fabularnej w Polsce. Analiza strategiczna sektora   183

6.1 Makrootoczenie sektora produkcji filmów fabularnych   184

6.2 Analiza pięciu sił Portera. Atrakcyjność sektora   193

6.3 Szanse i zagrożenia sektora produkcji filmów fabularnych   199


Zakończenie   203


Bibliografia   211