Metody dokumentalne w filmie

Okładka książki

Tytuł:

Metody dokumentalne w filmie

Redaktorzy:

Dagmara Rode Marcin Pieńkowski

Wydawca:

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2013

Liczba stron:

394

Opis

Metody dokumentalne w filmie

Antologia tekstów


Kino faktów, podlegające współcześnie niezwykle dynamicznym i złożonym przemianom, stanowi w polskim filmoznawstwie obszar jedynie częściowo opisany. Mamy wprawdzie znakomite monografie pióra takich badaczy, jak Mirosław Przylipiak czy Mikołaj Jazdon, jednak zwraca uwagę brak nie tylko analiz i interpretacji twórczości wielu istotnych filmowców i filmowczyń, ale także tłumaczeń czy omówień tekstów kluczowych dla refleksji nad dokumentem. Niedostatecznie poddane analizie są nie tylko miejsca pograniczne, te, gdzie kino faktów styka się z innymi rodzajami filmowymi, a po-wstające realizacje wykraczają poza najczęściej przyjmowane definicje dokumentu, ale także — choć z nieco innych już względów — „prehistoria" filmu dokumentalnego, niefikcjonalna produkcja „przed Nanukiem". Namysł nad różnymi, niedostatecznie opisanymi w polskiej literaturze przedmiotu zagadnieniami związanymi z kinem faktów stał się punktem wyjścia do opracowania niniejszego zbioru, mającego ambicje choć w części owe luki wypełnić.fragment Wstępu

Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski

Spis treści

Wstęp   7

Bill Nichols
Typy filmu dokumentalnego   13
Alison Griffiths
„Światu świat pokazujemy" — wczesne trawelogi jako etnografia na ekranie   45
Michał Pabiś-Orzeszyna
Dawno temu przed Nanookiem. Czy wczesne kino niefikcjonalne to „przeszłość podrzędna" historiografii filmowej?   87
Łukasz Biskupski
Produkcja niefabularna i filmy lokalne w Królestwie Polskim 1907-1914 — próba rekonstrukcji   111
Yuriko Furuhata
Wracając do aktualności: fiJkeiron i film krajobrazowy   137
Paweł Sołodki
Rubaszności świata. Seksualność jako atrakcja w filmach mondo   163
Mirosław Przylipiak
Obraz konfliktu rasowego w optyce amerykańskiego kina bezpośredniego: przypadek A Time for Burning    191
Jay Ruby
Obraz odbity — refleksywność i film dokumentalny   215
Stefan Czyżewski
Film dokumentalny — kreacja rzeczywistości ekranowej   233
Agnieszka Sadowska
Outsiderzy, geniusze i wielka polityka. Bohaterowie i styl dokumentów Errola Morrisa   247
Konrad Klejsa
Populizm w multipleksie. Polityka i estetyka filmów Michaela Moore'a    269
Marcin Pieńkowski
The Atomic Cafe — o manipulacji politycznej poprzez manipulację formalną   305
Krzysztof Pijarski
Realizm fantazmatyczny. „Dokumenty" Lutza Dammbecka   323
Magdalena Wojciechowska
Kino dokumentalne jako forma terapii — twórczość Marcina Koszałki   341
Bartosz Zając
Prywatne kino Naomi Kawase   359

Indeks nazwisk   383