Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne

Okładka książki Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne

Tytuł:

Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne

Redaktorzy:

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik

Wydawca:

WN Katedra

Wydanie:

Gdańsk 2016

Liczba stron:

228

Opis

Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne - red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik

Niniejszy tom dopełnia publikację „Więcej niż obraz” (Gdańsk, 2015), prezentując artykuły skupione wokół szeroko rozumianych przestrzeni wizualnych.

Polscy kulturoznawcy, akceptując hasło programowe II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego: „Więcej niż obraz”, dali wyraz przekonaniu, że współczesna kultura w coraz większym stopniu poddana jest znaczącemu wpływowi obrazu. Ten nieuchronny proces ujawnia się zarówno w samej rzeczywistości kulturowej, jak i w humanistyce przełomu XX i XXI wieku, która dostrzega głębokie przeobrażenia charakteryzujące dobę nowoczesności. Syndromem tych przemian są naturalnie tzw. zwroty kulturowe, ujawniające całą złożoność napięć i zmian, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach w naukach o kulturze. Fundamentalna, paradygmatyczna zmiana wywołana zwrotem językowym ujawniła się również pod postacią zwrotu obrazowego, który dla W. J. T. Mitchella jest – jak pamiętamy ‒ „postlingwistycznym i postsemiotycznym ponownym odkryciem obrazu jako złożonej gry pomiędzy wizualnością, zmysłami, instytucjami, dyskursem, ciałem i figuratywnością”. […]

Sfomułowanie „więcej niż obraz”, w ujęciu autorów artykułów zawartych w tej książce, jest zatem wyrazem przekonania o konieczności przedefiniowania głównych założeń badawczych nad współczesną ikonosferą: winny one nawiązywać do modelu badań transdyscyplinarnych, stając się tym samym ważną częścią dyskursu współczesnego kulturoznawstwa i zarazem punktem odniesienia dla naukowców, dla których obraz nie sytuuje się w centrum ich zainteresowań.   

                                                                              prof. Eugeniusz Wilk, Wprowadzenie

Spis treści

 • Eugeniusz Wilk, Przekraczać granicę obrazu. Wprowadzenie
 • Radosław Muniak, Kulturowe odbieranie obrazów: między narracją a autoreferencyjnością
 • Konrad Chmielecki, Teorie Michela Foucaulta wobec zwrotu wizualnego. Bioobrazy i wizualność jako strategie (bio)władzy/biopolityki i dyskursu (post)kolonialnego
 • Mateusz Skrzeczkowski, Nie-rzeczy-wisty język obrazów
 • Martyna Steckiewicz, Wizualno-literackie doświadczanie przeszłości, czyli co nam daje komiksowa archeologia?
 • Ewa Kwiatkowska, W poszukiwaniu kulturoznawczego kryterium iconic turn
 • Anna Olszewska, Anatomia w komunikacji wizualnej: współczesne konwencje obrazowania budowy ludzkiego ciała
 • Andrzej Radomski, Big data jako nowy przedmiot nauk o kulturze
 • Kazimierz Krzysztofek, Obietnice cyfrowej humanistyki
 • Joanna Dziadowiec, Interkulturowe festiwale folklorystyczne jako metawidowiska 
 • Martyna Fołta, Kuratorstwo w przestrzeni miasta 
 • Łucja Demby, Niebezpieczna uroda. O przestrzeni diegetycznej Krakowa
 • Dagmara Jaszewska, Więcej niż obraz – film poszerzony o teologię