Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944)

Tytuł:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944)

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2015

Liczba stron:

685

Opis

Dwutomowa publikacja jest przedsięwzięciem ogromnym, ambitnym i niezwykle potrzebnym. Dość powiedzieć, że nie ma dotychczas w naszej literaturze przedmiotu syntezy historycznej dziejów polskiego filmu dokumentalnego.

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

Autorskie opracowanie Małgorzaty Hendrykowskiej przedstawia wielkie bogactwo polskiego filmu niefikcjonalnego pierwszej połowy XX wieku w kontekście społecznym i politycznym. Autorka krok po kroku demonstruje, jak postrzegać film dokumentalny w świetle sztuk plastycznych, fotografii prasowej i kultury popularnej. Bazując na materiałach archiwalnych (zachowało się ok. 15–20% przedwojennej produkcji), informacjach prasowych i innych publikacjach, dokonuje rekonstrukcji nieistniejącego już dziś materiału. Jako pierwsza przedstawia w formie katalogu niemal wszystkie tytuły filmów niefikcjonalnych, które ukazały się w latach 1895–1944.

Spis treści

Wstęp   

ROZDZIAŁ I
Historia tylko zasnęła (1896-1914)   13 
ROZDZIAŁ II
Wielka Wojna fotografowana i filmowana   51 
ROZDZIAŁ III
Od euforii niepodległości do symptomów kryzysu   73
„Nęcący powab prawdy naocznej"   74 
„Zgranitować polską duszę"   96
„Możemy się już mierzyć z zagranicą"   100
Próby organizacji produkcji   104
Trzy filmy. Dokument filmowy w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości   109
Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa)   121
Inne dokumenty drugiej połowy lat dwudziestych   128
Wokół refleksji nad filmem dokumentalnym   137
Pierwszy powiew nowości   141
Kroniki i aktualności lat dwudziestych   144 
ROZDZIAŁ IV
Od przełomu dźwiękowego do poszukiwań gatunkowych   155
Na przełomie / 155
Start, Awangarda, Jalu Kurek i pytanie o aktualność dokumentu   165
Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych   181
W pułapce przywilejów   187
Polska „dokumentalna"   193
Portrety Polski czy wizerunkowa zdrada   196
W kręgu tradycji i przeszłości   209
Nowoczesna Polska na morzu, w powietrzu i na lądzie   213
Polska mocarstwowa   219
Wokół kultu Marszałka   223
Dokumenty oświatowe i naukowe   235
Po co nam film dokumentalny? Ważniejsze polemiki prasowe (1936-1939)   249
Świadomość dokumentu   261
Polskie filmy eksportowe — polskie nagrody filmowe   271
Sukcesy dokumentacji amatorskiej   280
„Jesteśmy gotowi"   288 
ROZDZIAŁ V
Kronika PAT w latach trzydziestych   293 

ROZDZIAŁ VI
Dokument filmowy w latach wojny i okupacji (1939-1944)   317

Rok 1939...    317

W okupowanej Polsce / 325 Filmy realizowane za granicą   343

We Francji   343

W Wielkiej Brytanii   347

Filmowcy II Korpusu Polskiego   358

W Stanach Zjednoczonych   360

Filmy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki - Czołówka Filmowa   362

Katalog   369
Wstęp   369

Wykaz źródeł i skrótów   372

Katalog dokumentów filmowych zrealizowanych w latach 1895/1896-1944 (wybór)   375

Bibliografia   643
Indeks nazwisk   661
History of Polish Documentary Films (1896-1944). Summary   681