W poszukiwaniu niezależności w filmie i kulturze okresu PRL. Szkice

Tytuł:

W poszukiwaniu niezależności w filmie i kulturze okresu PRL. Szkice

Autorzy:

Jacek Nowakowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Wydanie:

Poznań 2019

Liczba stron:

210

Opis

Książka poświęcona fenomenowi filmowej kultury niezależnej w okresie, w którym pozornie film mógł istnieć tylko w ramach kultury oficjalnej, państwowej. Tymczasem było inaczej. Kluczowy temat publikacji – jak dystrybuować i propagować treści zakazane, nieoficjalne i nieocenzurowane – został przedstawiony w szkicach poruszających różne wątki związane z tym zagadnieniem. Istnienie form filmu niezależnego w Polsce okresu PRL to rozmaite zjawiska: rozpowszechnianie utworów filmowych, emigracyjne instytucje i studia produkujące filmy, zakazane i pomijane tematy, wreszcie działalność reżyserów, których autorska twórczość nie pasowała do obowiązujących norm, schematów i konwencji. Publikacja ukazuje te zagadnienia nie tylko jako wachlarz tematów i zjawisk związanych z ściśle określonym rozumieniem pojęcia niezależności w kinie i kulturze polskiej tamtego czasu, ale raczej jest małą panoramą obejmującą w skrócie to zjawisko, zachęcającą Czytelnika do dalszych, własnych poszukiwań i odkryć tego, co było niezależne i możliwe do wykreowania w polskim kinie czasów PRL.

Spis treści

Wstęp   7

WPROWADZENIE

Dystrybucja filmu niezależnego w Polsce – od kin studyjnych i DKF-ów

do drugiego obiegu filmowego   15

FILMOWCY NIEZALEŻNI

Tadeusz Konwicki – niezależność i autokreacja   35

Andrzej Kondratiuk – od twórcy produkcyjniaka do pioniera kina niezależnego schyłkowego PRL    53

Kwestia stylu? Niezależny i niechciany – przypadek Andrzeja Żuławskiego   75

INSTYTUCJA

Historia XX-wiecznej Polski i emigracja. Działalność filmowa paryskiego

ośrodka kultury Video Kontakt   103

NIECHCIANE TEMATY, ZBUNTOWANE POSTACI

Dzieje zakazanego tematu. Polskie kino biograficzne na temat tzw. żołnierzy

wyklętych   133

Etos muzyka rockowego w PRL oraz po przełomie ustrojowym we współczesnym filmie dokumentalnym   149

SZTUKI PLASTYCZNE I NIE TYLKO

Zdzisław Beksiński – wymiary niezależności   173

Bibliografia   193

Nota bibliograficzna   199

Indeks nazwisk   201

Summary (In search of independence in PRL-era film and culture. Sketches)   207