Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Konteksty kulturowe. Film. Tom 4

Tytuł:

Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Konteksty kulturowe. Film. Tom 4

Autorzy:

Daria Mazur

Wydawca:

Wydawnictwo UKW

Wydanie:

Bydgoszcz 2018

Liczba stron:

214

Opis

Proponowana książka służy odsłonięciu jak najszerszego spektrum odniesień dla kategorii podziemia, która rozpatrywana jest zarówno w realizacjach opartych na jej dosłownym znaczeniu, jak i symbolicznym, wraz z kulturowo utrwaloną metaforyką. Dobór tekstów zamieszczonych w monografii pozwolił na zaprezentowanie bogactwa kontekstów (politycznych, historycznych, społecznych, emocjonalnych, mentalnościowo-psychologicznych, kulturowych), w których podziemia mogą być postrzegane, definiowane, czy też redefiniowane. To propozycja panoramicznej wizji tytułowej sfery, jako efektu interdyscyplinarnej konfrontacji perspektyw specjalistów różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu spójności proponowanego zbioru, wyrażającej się w jego antropologicznym charakterze.

Spis treści

Wstęp   7

Konteksty kulturowe

Aleksandra Wójtowicz

Obiekty-idee, propozycja interpretacji procesów kulturowych   13

Jadwiga Hučková

Podziemny Kraków lat 80. Polityka i kultura   24

Łukasz Bukowiecki

Warszawskie podziemia – między atrakcją turystyczną

a miejscem pamięci   39

Piotr Kulpa

Wyścigi rowerowe zstępują do podziemia, czyli czego

od rywalizacji oczekują współcześni ludzie   54

Ryszard Strzelecki

Performans a „głębia” człowieka   64

Melisa Kuźniar

„Podziemia” fizyczności i osobowości aktora – jego przestrzeń

i eksploracje w „sztuce aktorskiej” teatru postgrotowskiego   80

Łucja Demby

Mistrz w suterenie. Podziemny świat Mistrza i Małgorzaty

Michaiła Bułhakowa   90

Spis treści

Film

Daria Anna Urbańska

„Oni mają klasę ale na nikogo nie pozują, potrafią myśleć ale

bez patosu, są intelektualistami jak cholera i wiedzą wszystko

(…), chociaż na nic się nie silą i nie gadają (…) zbyt dużo,

i bardzo przypominają Chrystusa”. Obraz podziemnych

w powieści Jacka Kerouaca i jej adaptacji filmowej   105

Ilona Copik

„Święta” i „przeklęta” – symbolika kopalni w nowym

„kinie śląskim”   118

Joanna Preizner

Gdzie był wtedy Człowiek? Rozważania wokół W ciemności

(In the darkness, 2012) Agnieszki Holland   137

Roman Włodek

Bezimienni bohaterowie, czyli policja kontra

przestępcze podziemie   156

Daria Mazur

Podziemie kryminalne związane z handlem kobietami –

o dwóch filmach z okresu międzywojnia   170

Łukasz Wróblewski

Podziemia w twórczości Davida Finchera   184

Monika Bator

Przedwojenny inteligent na zapadłych peryferiach. Publicystyka

Stefanii Heymanowej-Majewskiej na łamach kieleckiego

„Słowa Ludu” w latach 50. i 60. XX wieku   200