Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino

Tytuł:

Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino

Autorzy:

Miłosz Stelmach

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydanie:

Toruń 2020

Liczba stron:

454

Opis

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu” – głosi słynna fraza Johna Donne’a, która posłużyła Ernestowi Hemingwayowi za motto powieści Komu bije dzwon. Parafrazując, można powiedzieć, że tym bardziej żadna kinematografia narodowa nie jest samotną wyspą; każda stanowi ułomek kontynentu, część lądu, jakim jest światowe kino i jeszcze szerzej – sztuka i kultura, przynajmniej od XIX wieku połączona siecią złożonych współzależności, inspiracji, uwarunkowań i powiązań o zasięgu globalnym. Powiązania te mogą mieć charakter ekonomiczny, intelektualny, polityczny, społeczny, artystyczny. Przeważnie są mieszanką ich wszystkich.

Dotyczy to także polskiego kina, a celem książki Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino jest przyjrzenie się wycinkowi rodzimej kinematografii, jaki stanowi powojenne kino autorskie, właśnie jako części tego bogatego kontynentu, którego jednym z najistotniejszych wymiarów był filmowy modernizm. Tropi ona kształtowanie się modernistycznego dyskursu, instytucji i poetyki zarówno w międzynarodowym, jak i lokalnym kontekście, a także kolejne przejawy i konsekwencje estetyczne oraz filozoficzne funkcjonowania tego paradygmatu w polskim kinie. Szczególny nacisk położony został na późną fazę modernizmu, której istnienie datuje się na lata siedemdziesiąte oraz (w mniejszym natężeniu) dekadę następną, a której czołowymi reprezentantami byli m.in. Andrzej Żuławski, Tadeusz Konwicki, Wojciech Jerzy Has, Grzegorz Królikiewicz czy Piotr Szulkin. Tego rodzaju „utransnarodowienie” polskiego kina pozwala spojrzeć na nie świeżym okiem, nawet jeśli przedmiotem jego zainteresowania są postaci, zjawiska czy dzieła pozornie dobrze znane.

Spis treści

Podziękowania   9

Wstęp. Spojrzenie z dystansu – alternatywna historiografia polskiego kina i czytanie dalekie   11
Dlaczego kino polskie?   11
Dlaczego (późny) modernizm?   16
Czy to praca historyczna?   21
Czy to nie za wiele?   23

Część I. Co to jest (filmowy) modernizm?

Rozdział 1. Filmowy modernizm – rekonfiguracja   31
Planowa porażka, czyli operacjonalizacja zamiast definicji   31
Twarze nowoczesności   48
Modernizm jako paradygmat powojennego kina artystycznego   67

Rozdział 2. Modernizm jako instytucja   91
Ekonomiczno-społeczny wymiar filmowego modernizmu   91
Filmokartografia: transnarodowy modernizm i filmowy system-świat   106

Rozdział 3. Polska tradycja nowości – rodzime kino modernistyczne   131
Re-wizja: modernizacja polskiego kina   135
Odzyskiwanie: niewydeptane ścieżki   150
Cyrkulacja: Polska jako część systemu   164
Kolaż: komparatystyka użytkowa   175

Część II. Późny modernizm w polskim kinie

Rozdział 4. Późny styl, czyli jak filmowy modernizm przeżywał własny koniec   183
Zamknięcie/otwarcie   187
Za późno   191
Rysy i pęknięcia   197
Obrazy schyłku   201

Rozdział 5. Formuły późnego modernizmu   207
Świat we fragmentach – narracja, gatunek, awangarda   207
Do wewnątrz – surrealizm, subiektywizm, autotematyzm   222
Do przeszłości – ornamentalizm, ludowość, archaizm   243
Kaligrafowie i publicyści, czyli kino modernistycznego niepokoju?   255

Rozdział 6. W obliczu końca – kino jako eschatologia nowoczesności   267
Wielka narracja końca i sekularny apokaliptycyzm   267
„Sny sprzed potopu” – przestrzenie apokalipsy   277
Innego końca nie będzie   289
Przyszłe apokalipsy i kino kryzysu   304
Seanse filmowo-spirytystyczne – hauntologia polskiego kina   313

Rozdział 7. Wywichnięty czas modernizmu   329
Temporalna dyslokacja i martwy czas modernizmu   329
Czas znaczący   330
Gilles Deleuze i poszukiwania utraconego czasu   346

Epilog? Modernizm po nowoczesności   367
Po nowoczesności – postmodernizm i polskie kino   371
Neomodernizm, czyli wieczny powrót   380

Filmografia   403
Nota bibliograficzna   405
Bibliografia   407
Summary   421
Indeks osób   423