Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014)

Tytuł:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014)

Redaktorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2015

Liczba stron:

774

Opis

Dwutomowa publikacja jest przedsięwzięciem ogromnym, ambitnym i niezwykle potrzebnym. Dość powiedzieć, że nie ma dotychczas w naszej literaturze przedmiotu syntezy historycznej dziejów polskiego filmu dokumentalnego.

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

Tom zbiorowy pod red. Małgorzaty Hendrykowskiej obejmuje lata 1945–2014. Autorami opracowań są: Marek Hendrykowski, Andrzej Szpulak, Wojciech Otto, Mikołaj Jazdon oraz Piotr Pławuszewski, Jadwiga Hučková, Mirosław Przylipiak, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Krzysztof Kozłowski, Justyna Czaja i Anna Śliwińska. Historia powojennego polskiego filmu dokumentalnego przedstawiona jest z podziałem na dekady, których granice często pokrywały się z istotnymi przemianami politycznymi i społecznymi. Autorzy bardzo przekonująco pokazują też ewolucję języka dokumentu. W jaki sposób wpłynęła na ten przekaz telewizja, jakie były konsekwencje łączenia dokumentu z inscenizacją, fabułą, wreszcie – jak na dokument wpłynęła „rewolucja cyfrowa”.

Spis treści

Wstęp (Małgorzata Hendrykowska)   9


MAREK HENDRYKOWSKI
Dokument po wojnie. Lata 1945-1955   15
Wprowadzenie   15

Uwagi ogólne   24

Czasy i ludzie   36

Jerzy Bossak   36

Stanisław Rodowicz   38

Tadeusz Makarczyński   39

Wojciech Jerzy Has   42

Andrzej Munk   44

Jarosław Brzozowski   49

Natalia Brzozowska   52

Konfiguracja gatunków   55

Kino służące zlej sprawie   59

Lata powojenne 1944-1948   62

Polski dokument filmowy doby socrealizmu   66

Początki Odwilży 1954-1955   73

Filmy dokumentalne lat 1945-1955. Wybór   77

Bibliografia   83

Polish documentary films 1944-1955. Summary   84


ANDRZEJ SZPULAK
Czas przeobrażeń 1956-1960   87
Wprowadzenie   87

„Czarna seria" polskiego dokumentu   91

Dokument poza serią   123

Socjologiczna obserwacja   123

Felieton i satyra   131

Dokument ze znamionami poetyckości   135

Dokument oświatowy   145

Bibliografia   147

The time of change 1956-1960. Summary   148


WOJCIECH OTTO
Obserwacje życia i peregrynacje historii   149
Wprowadzenie   149

Kino i „szkoła Karabasza"   152

Tradycje i transformacje   169

Na placu budowy   169

Wsie, miasta, miasteczka   172

W tonie interwencji   178

Sport, ekologia, turystyka   184

Powtórka z historii   187

Nobilitacja tematu   187

Obrazy faszyzmu   190

Barwy walki   196

Zgubne idee   202

Próby syntezy   205

Dokument oświatowy   210

Bibliografia   220

Observations about lik and peregrinations of history. Summary   224


MIKOŁAJ JAZDON, PIOTR PŁAWUSZEWSKI
Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas    227
Na przełomie dekad   227

Krzywe zwierciadło a la Marek Piwowski   235

Grzegorz Królikiewicz — spojrzenie „na wylot"   243

"Nowa zmiana" —dokumentaliści '71   249

Ludzie na rozdrożach — portrety zbiorowe   256

Arcydzieło kina „nowej zmiany" — Szkoła podstawowa Tomasza Zygadły   262

W poszukiwaniu nowego stylu   265

Krzysztofa Kieślowskiego świat przedstawiony PRL   272

Życiorysy na miarę epoki realnego socjalizmu   278

Kino Karabasza   279

Prowincja sportretowana   281

Listy gończe   285

Listy pochwalne   288

Listy z przeszłości   291

Marcel Łoziński — świat „widziany z dołu"   296

Wojciech Wiszniewski — mistrz dokumentu kreacyjnego   310

Barański, Dziworski, Koterski i Szulkin — o dokumencie kreacyjnym ciąg dalszy   322

Dokument oświatowy 1342 Zakończenie   354

Bibliografia (wybór)   356

Documentaries of the 1970s: Nothing about us without us. Summary   359


JADWIGA HUĆKOVA
Opowieści naocznego świadka. Kino pomiędzy wiosnami Solidarności   361
W stronę communio   361

„O tych dniach pełnych nadziei"   370

Pierwsze sto dni i dni następne   378

„Część Radosna" chłopskiego losu   381

Dokument przed grudniem 1981   385

Początki kina niezależnego — 1981   388

Po pierwszym szoku   392

Ścieżka oficjalna   392

Rzeka (jeszcze) podziemna   395

Świadectwo czasu   397

Polska według młodych   400

...muzyka, poza nią nie mamy właściwie nic   405

W stronę groteski —bohater negatywny   406

Człowiek przyszłości   411

Bohater pozytywny —wariant ofiary systemu   412

„Bohater metaforyczny"   413

Wizjonerzy   414

Ucieczka (?) w świat sztuki — WFO w Łodzi   416

Rok 1984   420

Dokument w obronie wartości   432

Klasycy   437

„Czarna farba bez kroplomierzd   441

Dokument telewizyjny w drugiej połowie lat osiemdziesiątych   446

Druga wiosna Solidarności   451

„Białe plamy... i co dalej?"   460

Alternatywa? Jaka?   462

Bibliografia   465

Tales of an eyewitness: Cinema between "Solidarity" springs. Summary   468


MIROSŁAW PRZYLIPIAK
Dokument polski lat dziewięćdziesiątych   471
Wstęp   471

Historia   475

Historia PRL   475

Stosunki z ZSRR   486

Druga wojna światowa   489

Historia bliższa i dawniejsza   500

Dokumenty historyczne — podsumowanie   502

Filmy współczesne   505

Dokument polityczny   505

Zmiana relacji ze Wschodem   520

Społeczne skutki polityki   521

Panoramy i syntezy   529

Zagranica   536

Filmy religijne   542

Refleksja egzystencjalna   547

Nowe formy   551

Dokument refleksywny   551

Dokument osobisty   560

Mock-dokument   563

Inne   566

Podsumowanie   569

Bibliografia   569

Polish documentaries of the 1990s. Summary   571


KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA, KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, JUSTYNA CZAJA, ANNA ŚLIWIŃSKA
Polski film dokumentalny po roku 2000   573
Przełom cyfrowy w polskim filmie dokumentalnym   573

Ślady przełomu (Katarzyna Mąka-Malatyńska, Krzysztof Kozłowski)   573

Polski wariant docu-soap (Katarzyna Mąka-Malatyńska)

Dokumentalny autobiografizm (Katarzyna Mąka-Malatyńska)   599

Dokument historyczny   607

„Historia oglądana spod spodu" (Justyna Czaja, Katarzyna Mąka-Malatyńska)   607

Powstanie warszawskie (Justyna Czaja)   614

Holocaust (Katarzyna Mąka--Malatyńska)   619

PRL (Justyna Czaja)   624

Poszukiwania formalne (Justyna Czaja)   634

Dokumentalne obrazy kraju i świata   643

Przemiany obyczajowe (Anna śliwińska)   643

Sprawy bieżące (Anna śliwińska)   658

Emigracja stara i nowa (Anna Śliwińska) 1661

Podróże (Anna Sliwińska, Katarzyna Mąka-Malatyńska)   665

Sąsiedzi (Krzysztof Kozłowski)   671

„Polska szkoła dokumentu" — żywa tradycja polskiego kina (Katarzyna Mąka--Maiatyńska)   677

Czym jest „polska szkoła dokumentu"?   677

Nowe filmy mistrzów 1682

Ciągłość tradycji polskiego dokumentu   684

Bibliografia (wybór)   691

Polish documentary films after 2000. Summary 1698


MAREK HENDRYKOWSKI
Polska Kronika Filmowa   701
Bibliografia   723

The Polish Film Chronicie. Summary   724


Indeks filmów   727
Indeks nazwisk   751