Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

?>

Bibliografia

M. Rudnicki, Dorobek Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego, w: Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański i A. Pachnicka, Łódź 2013; 

E. Zajiček, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2008, s. 278;
www.filmpolski.pl;