Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Zebra”

?>

Bibliografia

Kręci nas zebra, pod. red. Konrada J. Zarębskiego, Warszawa 2008; 

www.filmpolski.pl;

www.zebrafilm.pl;