Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Tor”

?>

Bibliografia

B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000;

www.filmpolski.pl;

www.tor.com.pl;