Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Profil″

?>

Bibliografia

E. Zajiček, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2008, s. 254, 275-276;

www.filmpolski.pl;