Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Perspektywa”

?>

Bibliografia

www.filmpolski.pl;