Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Oko”

?>

Bibliografia

A. Wróblewska,  Oko szeroko otwarte. 25 lat Studia Filmowego „Oko”, Warszawa 2009;

www.filmpolski.pl;