Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) „Kadr”

?>

Bibliografia

E. Zajiček, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2008, s. 236, 254; 

Księga „Kadru”. O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza, red. S. Zawiśliński, S. Kuśmierczyk, Warszawa 2002;

www.filmpolski.pl;