Wanda Jakubowska

Wanda Jakubowska, „150 na godzinę", fot. Roman Sumik, źródło: Fototeka FN?>

Wanda Jakubowska, „150 na godzinę", fot. Roman Sumik, źródło: Fototeka FN
http://fototeka.fn.org.pl/

Reżyserka filmowa, scenarzystka. Urodziła się 10 października 1907 roku w Warszawie. Z wykształcenia historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną realizowała filmy dokumentalne i reportaże. W 1930 roku znalazła się wśród założycieli Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego „Start” (rozwiązane w 1934 roku), złożonego ze zwolenników kina społecznie użytecznego, ambitnego, o dużych walorach artystycznych. Rok później (1935) przy jej współudziale postała Spółdzielnia Autorów Filmowych (SAF), mająca na celu realizację filmów dla instytucji społecznych. Jej debiutem fabularnym była ekranizacja powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem (1939), która niestety nie doczekała się premiery. W czasie wojny negatyw filmu zaginął.

Przez lata okupacji działała w ruchu oporu, za co w 1949 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1942 roku znalazła się jako więźniarka w obozie koncentracyjnym Auschwitz, a następnie w Ravensbrück. Swoje doświadczenia obozowe ukazała w najgłośniejszym filmie w jej dorobku – Ostatni etap (1947), odczytywanym jako protest przeciwko faszystowskiemu ludobójstwu. Uznaje się go za pierwszy na świecie film fabularny o holokauście. Film otrzymał Grand Prix na festiwalu w Mariańskich Łaźniach i zyskał rozgłos międzynarodowy. Tematykę obozową poruszyła jeszcze dwukrotnie: w Końcu naszego świata (1964) oraz Zaproszeniu (1985). O latach okupacji opowiadał jej film Spotkania w mroku (1960). Wyreżyserowała także opowieść biograficzną o generale Karolu Świerczewskim Żołnierz zwycięstwa (1953) oraz historię żołnierza Legii Cudzoziemskiej Opowieść atlantycka (1954). Podejmowała tematy współczesne w Pożegnaniu z diabłem (1956), Historii współczesnej (1960), Gorącej linii (1965) oraz 150 na godzinę (1971). Wyreżyserowała baśniową opowieść Janusza Korczaka Król Maciuś I (1957) z wizjonerską scenografią Anatola Radzinowicza.

Była propagatorką idei zespołów filmowych i po wojnie w oparciu o nie współtworzyła strukturę polskiej kinematografii. Kierowała Zespołem ZAF (1948-1949) a następnie Zespołem Start (1955-1968). Przez wiele lat (1949-1974) pracowała jako wykładowca z tytułem profesora w łódzkiej szkole filmowej.

W 1950 roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody Pokoju. Za swą twórczość kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Państwową, a także Order Sztandaru Pracy I klasy. Udzielała się społecznie. Dwa lata przed śmiercią uhonorowano ją Nnagrodą Miasta st. Warszawy za działalność na rzecz stolicy.

Zmarła 25 lutego 1998 roku w Warszawie.

Bibliografia

Książki:

Hendrykowski M., Debiuty polskiego kina, Konin 1998.

Lubelski T., Zarębski Konrad J., Historia kina polskiego, Warszawa 2006.

Talarczyk-Gubała M., Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii, Poznań 2013.

Talarczyk-Gubała M., Wanda Jakubowska. Od nowa, Warszawa 2015.

Artykuły:

Jakubowska W., Kilka wspomnień o powstaniu scenariusza, „Kwartalnik Filmowy” 1951, nr 1, s. 40-47.

Jakubowska W., Sprawa poczucia odpowiedzialności, „Kino” 1976, nr 1, s. 12-15.

O czym mówi ‘Żołnierz zwycięstwa’, „Film” 1953, nr 20, s. 5-6.

Wróbel M., „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej, jako pierwszy etap polskiego kina ideologicznego, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 6-21.

Widma niedawnych lat, „Film” 1947, nr 26, s. 8-9.

Żuławski M., O opowieści atlantyckiej wyznań kilka, „Kwartalnik Filmowy” 1955, nr 2-3, s. 31-38.

Żytomirski E., Scena i ekran w kręgu Oświęcimia, „Film” 1948, nr 7, s. 8-9.

 

Wywiady:

Madej A., Ja po prostu swojej partii ufałam. Rozmowa z Wandą Jakubowską¸ „Kino” 1991, nr 8, s. 28-31.

Madej A., Wanda Jakubowska. Jak powstawał „Ostatni etap”, „Kino” 1998, nr 5, s. 13-17.

Mruklik B., Wierność sobie. Rozmowa z Wandą Jakubowską, „Kino” 1985, nr 5, s. 4-9, 20-21.

Pitera Z., Przed premierą filmu „Żołnierz zwycięstwa” rozmowa z Wandą Jakubowską, „Film” 1953, nr 13, s. 4-5.

Wanda Jakubowska: Nie dopuścić do katastrofy!, „Filmowy Serwis Prasowy” 1985, nr 14, s. 19-21.

Węsierski B., Wanda Jakubowska mówi…, „Film” 1953, nr 37, s. 4-5.

Artykuły