Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa

Tytuł:

Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa

Autorzy:

Iwona Grodź

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2009

Liczba stron:

608

Opis

Głównymi tematami filmów Wojciecha Jerzego Hasa są sztuczność i sztuka, ich znaczenie w życiu człowieka. Fabuła nigdy nie była dla niego ważna. Liczyły się emocje, które u odbiorców mogła wywołać odpowiednia oprawa plastyczna, dialogi czy muzyka. Dzieła Hasa mówią, że tylko w kruchej i nietrwałej przestrzeni sztuki bohater, podobnie jak sam twórca, może przeciwstawić się losowi. Tylko artysta potrafi zamienić rozpacz w piękno, ujawnić absurdalność wszelkich wysiłków poznawczych, wytworzyć ironiczną zasłonę przed nicością, ukazując tym samym, że sztuka jest jedynym pewnym porządkiem istnienia.

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Podziękowania 7

Wstęp 9


Osobliwa fotogeniczność
23

Późny debiut 28

Światło i cień 32

Przestrzeń 37

Aktor i bohater 45

Rekwizyty 47


Tryptyk liryczno-ironiczny 51

Satyr, ojczyzna i morze 66

„Pejzaż księżycowy" 71

Jabłko, lustro i trzy nieznajome 82


Wnętrze jako większe ciało 99

Wnętrza w filmach Wojciecha Hasa 104

Wspólny pokój - „wnętrze-ciało jako grób" 109

Nieciekawa historia - „wnętrze-ciało puste" 114

Pismak - „wnętrze-ciało uwolnione" 118

Wnętrze - przestrzeń jako widnokrąg 124

Zewnętrze - przestrzeń jako otoczenie 140


Balet czerni i bieli oraz Świat pozorów, „pustych znaków" 155

Wspomnienia „roztopione" w teraźniejszości 161

„Zimny" odcień bieli 166

Barwa minionego czasu 173

Świat pozorów, „pustych znaków" 179

Warstwa realistyczna 182 Warstwa oniryczna 188


„Komu się śnię?" Między rzeczywistością a fikcją
199

„Przełomowe imaginarium" 205

„Romantyczne zawirowanie" 215

„Barokowe rozbuchanie" 220

Tajemniczy „hieroglif" 223

Barokowa feeria 246

Orientalne marzenie 263

Surrealistyczny sen 271


„Jam marionetka..." Między duchem a materią 281

Lalka a malarska wyobraźnia pisarza 287

Lalka i wybór dominującej estetyki oprawy plastycznej filmu 291

O „ulotności" warstwy plastycznej Lalki 297

O „konkretności" warstwy plastycznej Lalki 309


„Świat zamknięty w kryształowej kuli" 329

Lepkość - czasoprzestrzeń jako tworzywo 339

Przezroczystość - czasoprzestrzeń przepruta jak sito 359

Próżnia - elipsy czasoprzestrzeni 369

Urzeczowienie - czasoprzestrzeń zmumifikowana 380

Lewitacja - enigmatyczność czasoprzestrzeni 385

Zagmatwanie - labirynt czasoprzestrzeni 398

Zakończenie. „Postrzegając cząstkę, postrzegasz pełnię" 411

Przypisy 427

Bibliografia 539

Filmografia 578

Indeks osób 601