Wojciech Wiszniewski

Tytuł:

Wojciech Wiszniewski

Autorzy:

Marek Hendrykowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2006

Liczba stron:

192

Opis

Przedwcześnie zmarły, w wieku zaledwie 34 lat, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi — Wojciech Wiszniewski (1946-1981) zdążył nakręcić tylko 12 filmów, a mimo to jest dzisiaj uważany za jedną z najwybitniej-szych indywidualności kina polskiego i europejskiego swego pokolenia. Należał do najbardziej utalentowanych i mierzących najwyżej. Był mistrzem krótkiej formy filmowej, autorem szeregu nowatorskich filmów krótkometrażowych, takich jak: „Zawał serca" (1967) i „Jutro" (etiudy studenckie), „O człowieku, który wykonał 552% normy" (1973), „Wanda Gościmińska włókniarka" (1975), „Stolarz" (1976), a zwłaszcza arcydzieło polskiego dokumentu artystycznego „Elementarz" (1976).

Monografia książkowa zatytułowana „Wojciech Wiszniewski" pod redakcją prof. Marka Hendrykowskiego powstała we współpracy Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz macierzystej uczelni Wiszniewskiego — Szkoły Filmowej w Łodzi. Książka zawiera pierwsze na naszym rynku czytelniczym całościowe ujęcie życia oraz twórczości tego znakomitego filmowca. Czytelnik znajdzie w niej wspomnienia Jego przyjaciół, studia i analizy filmów, które nakręcił, a także bogaty — w większości szerzej nieznany i po raz pierwszy publikowany — materiał ilustracyjny i faktograficzny umożliwiający dogłębne zapoznanie się z tą wybitną postacią.

Marek Hendrykowski (ze wstępu)

Spis treści

Podziękowania   7

Wstęp    9

I. WOJCIECH WISZNIEWSKI - SZKIC DO PORTRETU (MAREK HENDRYKOWSKI)   13

II. GARŚĆ WSPOMNIEŃ (zebrali Jolanta Lemann-Zajićek i Marek Hendrykowski)

JOANNA WiSZNiEWSKA-DOMAŃSKA, Portret - wspomnienie   27
JACEK PROSIŃSKI, Parę obrazków   35
JOLANTA LEMANN-ZAJIĆEK, Z miłości do filmu   39
WITOLD STOK, Szajbus   43
ANDRZEJ BEDNAREK, Ktoś   51
ANDRZEJ MELLIN, Przyjaciel   55
KAZIMIERZ KUTZ, Wojtek   63
ZBIGNIEW WICHŁACZ, Ławeczka w Oświatówce   67
TADEUSZ PAŁKA, Dżem truskawkowy   69

III. STUDIA I ARTYKUŁY

MIKOŁAJ JAZDON, Etiudy Wiszniewskiego   73
ANNA ŚLIWIŃSKA, W świecie paradoksów ("Opowieść o człowieku, który wykonał 552% normy" i "...Sztygar na zagrodzie...")   79
ANDRZEJ SZPULAK, O tym, co na marginesie, czyli "Historia pewnej miłości"   97
KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA, "Wanda Gościmińska włókniarka" - demontaż filmowej nowomowy   109
MAREK HENDRYKOWSKI, "Elementarz" jako dokument artystyczny   121
WOJCIECH OTTO, Człowiek uwikłany w historię ("Stolarz")   141
SYLWIA ŁUKASZEWICZ, Montaż w twórczości Wiszniewskiego ("Opowieść o człowieku, który wykonał 552% normy")   153

IV. MÓWI WOJCIECH WISZNIEWSKI

Filmografia Wojciecha Wiszniewskiego   177
Dokumentacja bibliograficzna twórczości Wojciecha Wiszniewskiego   187
Wojciech Wiszniewski (Summary)   191