Kanał

Tytuł:

Kanał

Autorzy:

Don Fredericksen , Marek Hendrykowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2007

Liczba stron:

129

Opis

Książka o Kanale, pierwsza dotychczas monografia o tym filmie, napisana przez dwóch znanych autorów, profesorów: Dona Fredericksena i Marka Hendrykowskiego, krok po kroku i fakt po fakcie opisuje złożoną genezę tego filmu i historię jego dalszych losów. Odczuwam jako reżyser osobistą satysfakcję z faktu, iż książka ta ukazuje się jednocześnie po polsku i po angielsku.

Fredericksen i Hendrykowski toczą z sobą niespotykaną rozmowę przez Ocean, próbują scalić i połączyć w jedno dwa odmienne spojrzenia i dwie różne perspektywy. Dialog między nimi przyniósł ciekawy rezultat. Czytelnik dowie się z niego wiele o kontekstach politycznych i społecznych mojego filmu, a także o okolicznościach historycznych, w jakich doszło do jego realizacji. Jednocześnie, Kanał jest tu widziany i interpretowany na tle osiągnięć kina światowego, a nie wyłącznie w kręgu lokalnych dokonań.

Andrzej Wajda, Wprowadzenie

Spis treści

 • Wprowadzenie (Andrzej Wajda)
 • Filmografia
 • Podziękowania
 • Marek Hendrykowski Zza Żelaznej Kurtyny
 • Rozdział 1. Przełamać tabu
 • Rozdział 2. Scenariusz i realizacja
 • Rozdział 3. Recepcja
 • Rozdział 4. Inspiracje artystyczne
 • Rozdział 5. Inspiracje filmowe
 • Rozdział 6. Kanał a szkoła polska
 • Rozdział 7. Konstrukcja filmowego dramatu
 • Rozdział 8. Ludzie w powstaniu
 • Rozdział 9. Fantomy historii
 • Don Fredeńcksen Przez Żelazną Kurtynę
 • Rozdział 10. Liminalność w historii Polski
 • Rozdział 11. Warunki ekstremalne
 • Rozdział 12. Archetypy i ich urzeczywistnienie w Kanale
 • Rozdział 13. Nekyia: w głąb kanału
 • Rozdział 14. Poniżenie w ekskrementach
 • Rozdział 15. Autopoiesis i profetyczna rola artysty
 • Przypisy
 • Bibliografia
 • Post Scriptum po latach (Andrzej Wajda)