Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

Nowelowy film

Agnieszka Morstin-Popławska

 

 

Nowelowy film - utwór filmowy składający się z dwóch lub kilku nowel posiadających przejrzystą fabułę i zwartą konstrukcję. W jedną całość nowele może łączyć zarówno wspólny im temat, podporządkowanie regułom tego samego gatunku, jak i włączenie ich we wspólną ramę kompozycyjną. Film nowelowy bywa dziełem jednego twórcy, jak Paisà R. Rosselliniego lub Świadectwo urodzenia S. Różewicza. Może być także efektem pracy kilku reżyserów, spośród których każdy realizował na swój sposób jedną nowelę, np. Trzy kroki w szaleństwo (reż. R. Vadim, L. Malle, F. Fellini) lub 10 minut później: wiolonczela (reż. B. Bertolucci, C. Denis, M. Figgis, J.-L. Godard, J. Menzel, M. Radford, V. Schlöndorff, I. Szabó),

A.M.P.

 

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
  • Propagandowy wymiar kina historycznego w okresie PRL
kanał na YouTube

Wybrane artykuły