prof. Rafał Syska

prof. Rafał Syska

Adiunkt habilitowany. Prowadzi badania z dziedzin: historia filmu powszechnego, kierunki filmu współczesnego i analiza dzieła filmowego. Autor kilku książek, kilkunastu artykułów i esejów naukowych poświęconych zjawiskom najnowszego kina, historii filmu, a także fenomenowi filmu gatunkowego i przemocy w mediach. Jego projekt badawczy pod tytułem Film i przemoc został przyjęty do finansowania przez Komitet Badań Naukowych, a Strategie demitologizacyjne Roberta Altmana i Neomodernizm w kinie – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendysta Fundacji imienia Stanisława Estreichera, Tygodnika „Polityka" i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2012 roku przebywał na trzymiesięcznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Columbia University w Nowym Jorku i University Southern California w Los Angeles. Jego rozprawa habilitacyjna poświęcona była twórczości Roberta Altmana (opublikowana w 2008 jako Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana). Obecnie pracuje nad książką poświęconą współczesnym tendencjom kina autorskiego w duchu filmowego neomodernizmu. Dwukrotny dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda". Był redaktorem Słownika filmu (2005), współredaktorem trzytomowej serii Mistrzowie kina amerykańskiego (2006-2009) oraz czterotomowej Historii kina (od 2009). Redaktor książki Adaptacje literatury amerykańskiej (2011), a także autor monografii Film i przemoc. Sposoby obrazowania przemocy w kinie (2003), Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa (2008). Współpracował przy powstaniu Encyklopedii filmu. Pomysłodawca, założyciel i redaktor naczelny czasopisma o tematyce audiowizualnej EKRANy (od 2011).

 

Publikacje

 1. Leksykon „100 thrillerów", Rabid, Kraków, 2002.
 2. Film i przemoc. Sposoby obrazowania filmowych aktów przemocy, Rabid, Kraków, 2003.
 3. Słownik filmu – redakcja i opracowanie 130 haseł, Zielona Sowa, Kraków 2005.
 4. Mistrzowie kina amerykańskiego, tom I. Klasycy, współredakcja Łukasz A. Plesnar, Rabid, Kraków 2006.
 5. Mistrzowie kina amerykańskiego, tom II. Bunt i nostalgia, współredakcja Łukasz A. Plesnar, Rabid, Kraków 2007.
 6. Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa, Rabid, Kraków 2008.
 7. Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana, Rabid, Kraków 2008.
 8. Historia kina, tom 1: Kino nieme, współredakcja Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Universitas, Kraków 2009.
 9. Mistrzowie kina amerykańskiego, tom III. Współczesność, współredakcja Łukasz A. Plesnar, Rabid, Kraków 2010.
 10. Historia kina, tom 2: Kino klasyczne, współredakcja Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Universitas, Kraków 2011
 11. Adaptacje literatury amerykańskiej, Redakcja, Ekrany, Kraków 2011.


Artykuły


Everyman

Rafał Syska

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Więcej


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
 • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły