prof. Bogusław Skowronek

prof. Bogusław Skowronek

Profesor doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania naukowe to filmoznawstwo, medioznawstwo, mediolingwistyka oraz zjawiska kultury popularnej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Popularyzator sztuki filmowej, działacz Dyskusyjnych Klubów Filmowych, członek komitetu głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, założyciel w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) Dyskusyjnego Klubu Filmowego „WSPAK” oraz Sekcji Filmowej Koła Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej, współpracownik krakowskich kin, laudator w postępowaniu o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Andrzejowi Wajdzie. Autor blisko stu trzydziestu artykułów naukowych z zakresu filmoznawstwa, mediolingwistyki, lingwistyki kulturowej, medioznawstwa opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz książek: O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa, Kraków 1999; Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007; Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 2011; Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013 (tłumaczenie na język rosyjski 2015); Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Kraków 2020.Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły