mgr Jacek Szymański

mgr Jacek Szymański

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972 oraz podyplomowe Studium Wiedzy o Filmie  na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1984. Od 1969 związany z ruchem Dyskusyjnych Klubów Filmowych (prowadzenie DKF Fantom w Poznaniu, współpraca z DKF Kwant w Warszawie). Członek rady Polskiej Federacji DKF w latach 1971-1973 oraz 1984-1994, w tym członek prezydium w latach 1988-1994, w latach 1985-1997 pełnił funkcję przewodniczącego komisji młodzieżowej.

Od 1983 roku prowadzi działalność filmową na terenie Wrocławia: zainicjował i zorganizował pierwszy we Wrocławiu system edukacji filmowej (przy MDK Krzyki i Śródmieście), wraz z DKF Studio zorganizował stałe cykle prezentacji klasyki filmowej we wrocławskich kinach (Kalejdoskop filmowy, 100 lat kina, Sylwetki mistrzów kina, Filmowe panoramy, Filmowy Iluzjon), był współorganizatorem kilku edycji Wrocławskiej Wiosny Filmowej. We współpracy z ODRA-FILM (aktualnie w Dolnośląskim Centrum Filmowym) prowadzi DKF preferujący w repertuarze klasykę filmową oraz prezentacje filmów nie zawsze dostępnych w szerokim rozpowszechnianiu.

Organizator wielu imprez filmowych w Poznaniu, Mielnie, Wrocławiu, Kudowie, Polanicy, Rybniku i Paczkowie. Stały uczestnik i wykładowca ogólnopolskich seminariów filmowych, m.in. w Poznaniu i w Bydgoszczy. Pracował jako juror festiwali filmowych, m.in. w Lipsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Polanicy.

Prowadzi zajęcia z filmoznawstwa w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.

Laureat Nagrody im. Antoniego Bohdziewicza przyznanej przez Polską Federację DKF (1990) oraz nagrody Laterna Magica przewodniczącego Komitetu Kinematografii (1991).

Wybrane publikacje:

  • Historia filmu polskiego (skrypt), 1985.
  • Film polski w latach osiemdziesiątych (skrypt), 1990.
  • Artykuły wFilmie Na Świecie, 1986. 
  • Blok artykułów pod hasłem Kluby dziecięce i młodzieżowe (artykuły własne oraz redakcja rozdziału).
  • Artykuł Kinder- und Jugendfilmarbeit in den Kulturhausern von Wrocław (Praca z filmem wśród dzieci i młodzieży we wrocławskich domach kultury), Wyd. Bundes Verband Jugend und Film „Kinderkino in Europa”, 1993.
  • Autorstwo i redakcja katalogów Wrocławskiej Wiosny Filmowej w latach 1997-2000.
  • Historia kina wg Jacka Szymańskiego, Wyd. Multimedialne, 2000.

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły