Logotyp Pleograf

PLEOGRAF. KWARTALNIK AKADEMII POLSKIEGO FILMU

„Szczególnie nie chodzę na filmy polskie” powiada bohater najsłynniejszej bodaj sceny filmowej w polskim kinie. Każdy, kto ją dobrze pamięta i umie powtórzyć dialogi z niej, w istocie podpisuje wyznanie miłości do kina. Polskiego kina. Kinofilia nie ma barw narodowych, ale wielu widzom serce bije żywiej przy polskich filmach, ponieważ są one bliskie rzeczywistości, w której żyją i pokazują obraz widoczny z okien. Czasem zamglony, niekiedy zdeformowany – wygięty w groteskowej formie lub upiększająco sfotoszopowany. W dziełach filmowych, ich żywych scenach i aktorskich gestach toczy się jednak opowiadanie o polskiej kulturze i jej miejscu w świecie oraz o tym, jak to opowiadanie tworzyć.

Z tych założeń wyrosła idea Akademii Polskiego Filmu, która ma swoje odsłony już w kilku miastach i przyciąga tysiące uczestników. Stąd też wyłonił się pomysł, by stworzyć poświęcone polskiemu kinu pismo naukowe, adresowane jednak do szerokiego grona czytelników (jak dobry film: sprawny warsztatowo i skierowany do wielu widzów). W Polsce potrzebne jest takie pismo – czasopisma poświęcone kulturze filmowej są nieliczne, żadne z nich nie skupia się na kinematografii polskiej. A ciągle pozostaje w niej dużo i do opisania, i do przemyślenia.

Zapraszamy zatem do nadsyłania artykułów o polskim kinie: o filmach, twórcach i tematach, o gatunkach i rodzajach, o produkcji i dystrybucji, o archiwach i ich odczytaniach, o sporach minionych i o kwestiach, o które warto spierać się dzisiaj.

Szczególnie piszemy o kinie polskim.

2/2020
Polskie kino mężczyzn

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

otwierając nabór do numeru „Pleografu” poświęconego polskiemu kinu mężczyzn, celowo nie sytuowałyśmy w jego centrum pytania o kryzys męskości, ale po prostu o filmową męskość, stawiając sobie za cel przyjrzenie się twórcom i bohaterom...

Więcej

1/2020
Edukacja

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

numer „Pleografu” poświęcony edukacji filmowej ukazuje się w wyjątkowym czasie. Reguły funkcjonowania świata, jakie znamy, zostały zawieszone i podlegają nieustannej metamorfozie. Pandemia dotyka wszystkich sfer życia społecznego i...

Więcej

5/2019
Special issue

Dear readers,

we are happy to present to you a special issue of the academic journal Pleograf. The Polish Film Academy Quarterly. The idea of the Polish Film Academy – a comprehensive course of Polish film history which every year attracts hundreds of students across several...

Więcej

4/2019
Dźwięk i muzyka

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

marzenie o kinie od początku było marzeniem o uchwyceniu ruchu, a jego ukrytym założeniem – myślenie o ruchu w kategoriach wizualnych. Jeszcze w roku 1924, w obliczu postępującej popularyzacji filmu dźwiękowego, Karol Irzykowski...

Więcej

3/2019
Polskie kino kobiet

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

przed Państwem numer „Pleografu” poświęcony kinu kobiet. Otwiera on przestrzeń prezentacji różnorodnej kobiecej pracy twórczej w kinie polskim i jej możliwych ujęć teoretycznych. W numerze znajdą Państwo teksty poświęcone reżyserkom...

Więcej

2/2019
Nuda, marazm, powolność

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

wrzesień, ze względu na niewdzięczne ulokowanie między późnym latem a wczesną jesienią, nie tylko nastraja melancholijnie, ale też pozwala odczuć z całą siłą najważniejszy być może paradoks nudy wyrażający się w pytaniu, czy nudzimy...

Więcej

1/2019
Kino przedwojenne

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

pamięć polskiego kina międzywojennego przez wiele lat była naznaczona nostalgią. Telewizja (oraz nieliczne kina), przypominając filmy z tamtego czasu, skupiała się albo na melodramacie, albo na kinie komediowym, prostym fabularnie, ...

Więcej

4/2018
Polskie kino najnowsze

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

ogłaszając rok temu nabór tekstów do numeru o kinie najnowszym, spodziewałyśmy się analiz kina debiutantów, manifestów pokoleniowych przemian, opisów nowych zjawisk, nurtów i technik, szkiców chwytających na gorąco to, co można było...

Więcej

3/2018
Ironia

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

najnowszy numer „Pleografu” poświęcony jest funkcjonowaniu w obrębie i w odniesieniu do polskiego kina pojęcia ironii. Zamieszczone w nim artykuły analizują specyficzne dla formy filmowej jej wykorzystanie, a zarazem odkrywają bardzo...

Więcej

2/2018
Agnieszka Holland

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

tematem przewodnim drugiego tegorocznego numeru „Pleografu” jest najnowsze kino Agnieszki Holland. Kobiety w polskim kinie zaczynają być coraz bardziej znaczącą siłą: kino dokumentalne, a powoli, jak się wydaje, również animowane, ...

Więcej

1/2018
Ciało

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

rok 2018 otwieramy w „Pleografie” numerem poświęconym problematyce ciała i seksualności w polskim kinie. Tematy związane z cielesnością w ostatnich latach znajdują się w ścisłym obszarze zainteresowania badań nad filmem i kulturą...

Więcej

4/2017
Nowy kanon

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

 

Komu potrzebny jest kanon filmów? Jeśli założymy, że – najogólniej rzecz biorąc – kanon to lista filmów wybranych i uznanych przez grupę ekspertów za te, które w sposób istotny wpłynęły na rozwój sztuki filmowej, to przyjąć można, ...

Więcej

3/2017
Za dokumentem

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury jesiennego wydania „Pleografu” – tym razem o polskim kinie dokumentalnym. Już ze wstępnego przeglądu zawartych w najnowszym numerze kwartalnika artykułów naukowych, wywiadów i recenzji wynika, że kino dokumentalne...

Więcej

2/2017
Kinofilia

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

wakacyjny numer „Pleografu” poświęcony jest kinofilii, czyli wszelkim historycznym i współczesnym przejawom miłości do kina. Letnie miesiące to znakomity czas, by spojrzeć na polskie kino nie tylko z perspektywy jego największych...

Więcej

Kontakt

Klaudia Rachubińska
sekretarz redakcji

tel. 22 182 47 64
e-mail: pleograf@fina.gov.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa


ISSN 2451-1994

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS