ARCHIWUM WYKŁADÓW

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 2 - Nasze kino nieme. Romantyzm strywializowany (1919-1929)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015