WYKŁADOWCY

mgr Jarosław Skulski

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kieruje działem edukacji filmowej i działalności kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Więcej

dr Bronisława Stolarska

Starszy wykładowca w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w historii filmu polskiego.

Więcej

prof. Rafał Syska

Adiunkt habilitowany. Prowadzi badania z dziedzin: historia filmu powszechnego, kierunki filmu współczesnego i analiza dzieła filmowego. Autor kilku książek, kilkunastu artykułów i esejów naukowych poświęconych zjawiskom najnowszego kina, historii filmu, a także fenomenowi filmu gatunkowego i przemocy w mediach.

Więcej

prof. Tadeusz Szczepański

Historyk filmu, krytyk i tłumacz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSFTViT w Łodzi. W latach 1988-1994 redagował „Film na Świecie” (od roku 1991 jako redaktor naczelny). Laureat nagród: Laterna Magica przewodniczącego Komitetu Kinematografii, „Kina” im. Bolesława Michałka, Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Miasta Gdańska.

Więcej

dr Matylda Szewczyk

Asystentka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Absolwentka filozofii i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Fulbrighta w School of Cinematic Arts University of Southern California.

Więcej

dr hab. Andrzej Szpulak

Filmoznawca i medioznawca, znawca twórczości Kazimierza Kutza i Wojciecha Marczewskiego. Zajmuje się historią kina polskiego i europejskiego, kinem religijnym i zjawiskami współczesnej kultury audiowizualnej. W 1997 roku nagrodzony Grand Prix Konkursu dla Młodych Krytyków Filmowych im. Krzysztofa Mętraka.

Więcej

mgr Jacek Szymański

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972 oraz podyplomowe Studium Wiedzy o Filmie na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1984. Od 1969 związany z ruchem Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Więcej

red. Piotr Śmiałowski

Krytyk filmowy i dziennikarz. Specjalizuje się w powojennej historii kina polskiego. Stały współpracownik miesięcznika „Kino”. Przeprowadził ponad sto wywiadów z twórcami rodzimej kinematografii.

Więcej

dr Monika Świerkosz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i gender studies, a zwłaszcza związkiem między ciałem, polityką, retoryką i przeszłością.

Więcej

prof. Monika Talarczyk

Dr hab., prof. PWSFTviT w Łodzi, historyczka kina, badaczka kina kobiet. Członkini Stowarzyszenia Kobiet Filmowców i współpracowniczka Krytyki Politycznej.

Więcej

dr Anna Taszycka

Filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, publicystka; zajmuje się także sztuką współczesną, edukacją audiowizualną i badaniami nad kulturową różnicą płci. Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Więcej

mgr Ewa Tatar

Historyczka i krytyczka sztuki. Pisze m.in. dla "Szumu" i "Magenta Mag". Współautorka książek z zakresu muzealnictwa, kuratorstwa i historii sztuki najnowszej. Kuratorka wystaw: "Nad rzeką, której nie ma" (2014), "Maria Pinińska-Bereś. Rysunki" (2013), "Wyspa. Teraz jest teraz" (2012), Paulina Ołowska "Cafe Bar" (2011).

Więcej

mgr Katarzyna Wajda

Absolwentka polonistyki i filmoznawstwa UJ. Zajmuje się historią polskiego kina, kulturą popularną i edukacją audiowizualną.

Więcej

mgr Krystyna Weiher-Sitkiewicz

Animatorka kultury i specjalistka od public relations, z wykształcenia polonistka i filmoznawczyni, sekretarz redakcji rocznika „Przezrocze”, doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim. Stale współpracuje z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Akademickim Centrum Kultury Alternator, Europejskim Centrum Solidarności, Centrum Kultury w Gdyni i Against Gravity.

Więcej

dr Mateusz Werner

Urodził się w 1970 roku; filozof kultury, eseista, krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych. Ukończył Wydział Polonistyki UW i Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Doktorat o nihilizmie i nowoczesności obronił w Instytucie Badań Literackich PAN.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO POWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły