WYKŁADOWCY

dr Michał Pabiś-Orzeszyna

Asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje do publikacji książkę o tym, jak na Nową Historię Kina, Nową Historię Filmu i archeologię mediów wpłynęły badania nad wczesnym kinem

Więcej

mgr Tobiasz Papuczys

Doktorant w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film-teatr-rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego.

Więcej

dr Anna Pekaniec

Historyczka literatury bywająca krytyczką; ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), asystentka w Katedrze Literatury Współczesnej tamże.

Więcej

mgr Michał Piepiórka

Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Publikował m. in. w „Kulturze i Historii”, „Panoptikum”, „Człowieku i Społeczeństwie”, „Tematach z Szewskiej”, „Images”.

Więcej

dr hab. Piotr Pietrych

Historyk literatury, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury po 1918 roku i Teorii Literatury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Więcej

prof. Łukasz Plesnar

Urodził się w Krakowie. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1974-1982 pracował na Uniwersytecie Śląskim.  Od 1983 roku związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1980, habilitację w 1990, a tytuł profesora w 2011 roku.

Więcej

dr Adam Poprawa

Urodzony w roku 1959, literaturoznawca, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

dr Joanna Preizner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński, 2006), absolwentka kulturoznawstwa i filologii polskiej UJ, adiunkt na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Więcej

prof. Mirosław Przylipiak

Historyk i teoretyk filmu. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest wykładowcą akademickim z zagadnień kina i kultury audiowizualnej. Autor książek i publikacji naukowych.

Więcej

mgr Tomasz Rachwald

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant zajmujący się głównie polskim kinem lat 50.

Więcej

dr Marta Raczek-Karcz

Absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Adiunkt na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, współpracuje z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych.

Więcej

prof. Małgorzata Radkiewicz

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ – filmoznawczyni, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce.

Więcej

prof. Piotr Sitarski

Filmoznawca i medioznawca, adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką współczesnej kultury popularnej, filmu i gier komputerowych.

Więcej

prof. Paweł Sitkiewicz

Filmoznawca, doktor habilitowany, pracownik Katedry Kultury i Sztuki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się historią filmu animowanego oraz kinem XX-lecia międzywojennego w Polsce i na świecie. Interesuje się też plakatem i początkami komiksu.

Więcej

prof. Bogusław Skowronek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych oraz Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej.

Więcej

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Kinematografia

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, rozdział 1, art. 3.2

 • W stronę gwiazd

  Stanisław Janicki

  „Kino” 1966, nr 1

 • Amant filmowy

  Katarzyna Wajda

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010