WYKŁADOWCY

mgr Joanna Nadolna

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie prowadzi badania nad filmem popularnym, pisząc rozprawę doktorską poświęconą problematyce relacji filmów bollywoodzkich ostatniej dekady z kulturą Zachodu.

Więcej

dr Samuel Nowak

Kulturoznawca i medioznawca, specjalizuje się w brytyjskich studiach kulturowych, studiach LGBT, kulturoznawczej teorii mediów, a ostatnio także problematyce posthumanistycznej.

Więcej

dr Michał Oleszczyk

Michał Oleszczyk ceniony w Polsce i na świecie krytyk filmowy. Doktor filmoznawstwa, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowca tej jednostki, wykładał również w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej. Publikował, bądź publikuje w takich czasopismach, jak "Kino", "Tygodnik Powszechny", "Przekrój", "Dwutygodnik", "Fandor" i "RogerEbert.com", jest też stałym współpracownikiem Filmweb.pl.

Więcej

dr Anna Olszewska

Pochodzi z Polski wschodniej, jest kulturoznawcą, zajmuje się przekazem wizualnym w nauce. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim - w 2006 roku obroniła doktorat na temat wizualizacji czasu w kulturze wieków średnich.

Więcej

dr Joanna Ostrowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka książek: „Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji”, „Kino Polskie 1989-2009.Historia krytyczna”, „Kobiety wobec Holocaustu. Historia znacznie później opowiedziana”, „Holland. Przewodnik Krytyki Politycznej” i „Wajda. Przewodnik Krytyki Politycznej”.

Więcej

dr Michał Pabiś-Orzeszyna

Asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje do publikacji książkę o tym, jak na Nową Historię Kina, Nową Historię Filmu i archeologię mediów wpłynęły badania nad wczesnym kinem

Więcej

mgr Tobiasz Papuczys

Doktorant w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film-teatr-rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego.

Więcej

dr Anna Pekaniec

Historyczka literatury bywająca krytyczką; ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), asystentka w Katedrze Literatury Współczesnej tamże.

Więcej

Dr Michał Piepiórka

Kulturoznawca, krytyk filmowy; doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się filmem dokumentalnym we współczesnej kulturze audiowizualnej, przemianami w kinie współczesnym oraz filmowymi interpretacjami polskiej transformacji gospodarczej. 

Więcej

prof. Łukasz Plesnar

Urodził się w Krakowie. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1974-1982 pracował na Uniwersytecie Śląskim.  Od 1983 roku związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1980, habilitację w 1990, a tytuł profesora w 2011 roku.

Więcej

dr hab. Adam Poprawa

Urodzony w roku 1959, literaturoznawca, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

dr Joanna Preizner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński, 2006), absolwentka kulturoznawstwa i filologii polskiej UJ, adiunkt na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Więcej

prof. Mirosław Przylipiak

Historyk i teoretyk filmu. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest wykładowcą akademickim z zagadnień kina i kultury audiowizualnej. Autor książek i publikacji naukowych.

Więcej

mgr Tomasz Rachwald

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant zajmujący się głównie polskim kinem lat 50.

Więcej

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
 • Fenomen POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, prof. Piotr Zwierzchowski
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Zerowy styl

  Jacek Ostaszewski

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • O co ten krzyk?

  Maciej Zalewski

  „Kino” 1984, nr 4

 • Epicki film

  Iwona Kolasińska

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010