WYKŁADOWCY

dr Piotr Marecki

Kulturoznawca i redaktor. Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca PWSFTViT, ekspert PISF. Obszarami jego zainteresowania badawczego są: kultura niezależna, literatura polska po 1989 roku, literatura nowych mediów, adaptacje filmowe, scenopisarstwo.

Więcej

dr hab. Marcin Maron

Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie Nauki o sztuce.

Więcej

dr Rafał Marszałek

Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. K. Irzykowskiego w latach 1967, 1972, 1975, 1980; 1981 r. Złote Grono Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Nagrody im. Bolesława Michałka, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2012) w kategorii krytyka filmowa (ex aequo z Michałem Oleszczykiem).

Więcej

dr Monika Maszewska-Łupiniak

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz edukacji audiowizualnej.

Więcej

dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska

Adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów i wykładowca PWSFTViT w Łodzi. Interesuje się filmem dokumentalnym, analizą i historią filmu. Wykłada film dokumentalny oraz analizę dzieła filmowego.

Więcej

prof. Marta Meducka

Profesor na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej.

Więcej

prof. Tadeusz Miczka

Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1999 — profesor zwyczajny; habilitację uzyskał z zakresu literaturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku.

Więcej

dr Kamil Minkner

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Wajda School w programie EKRAN. Bada relacje pomiędzy kulturą popularną, szczególnie kinem a polityką oraz zajmuje się filmem jako narzędziem edukacji społeczno-politycznej

Więcej

mgr Iwona Morozow

Rocznik 1986; absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską na temat filmu społecznie zaangażowanego.

Więcej

dr Agnieszka Morstin

Specjalizuje się w historii kina polskiego, doktoryzowała się w roku 2007 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania prowadzi z perspektywy antropologii kultury oraz komparatystyki (związki filmu z malarstwem i literaturą).

Więcej

mgr Joanna Nadolna

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie prowadzi badania nad filmem popularnym, pisząc rozprawę doktorską poświęconą problematyce relacji filmów bollywoodzkich ostatniej dekady z kulturą Zachodu.

Więcej

dr Samuel Nowak

Kulturoznawca i medioznawca, specjalizuje się w brytyjskich studiach kulturowych, studiach LGBT, kulturoznawczej teorii mediów, a ostatnio także problematyce posthumanistycznej.

Więcej

dr Michał Oleszczyk

Michał Oleszczyk ceniony w Polsce i na świecie krytyk filmowy. Doktor filmoznawstwa, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowca tej jednostki, wykładał również w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej. Publikował, bądź publikuje w takich czasopismach, jak "Kino", "Tygodnik Powszechny", "Przekrój", "Dwutygodnik", "Fandor" i "RogerEbert.com", jest też stałym współpracownikiem Filmweb.pl.

Więcej

dr Anna Olszewska

Pochodzi z Polski wschodniej, jest kulturoznawcą, zajmuje się przekazem wizualnym w nauce. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim - w 2006 roku obroniła doktorat na temat wizualizacji czasu w kulturze wieków średnich.

Więcej

dr Joanna Ostrowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka książek: „Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji”, „Kino Polskie 1989-2009.Historia krytyczna”, „Kobiety wobec Holocaustu. Historia znacznie później opowiedziana”, „Holland. Przewodnik Krytyki Politycznej” i „Wajda. Przewodnik Krytyki Politycznej”.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły