WYKŁADOWCY

mgr Adam Kruk

Filmoznawca, krytyk filmowy. Autor artykułów, wywiadów i tłumaczeń dla prasy polskiej („Film”, „Kino”, „Kwartalnik Filmowy”, „Ekrany”, „Filmweb”, „Dwutygodnik”) i zagranicznej („Images”, „Schegge”, „Iskusstwo Kino”). Redaktor wydawnictw audiowizualnych („Jan Nowak Jeziorański”), programu „Flaneur kulturalny”, współtwórca projektu Polish Cinema for Beginners. Laureat Grand Prix w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka (2012).

Więcej

dr Piotr Kurpiewski

Wykładowca w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej

prof. Anna Kurska

Literaturoznawca, kulturoznawca. Przewodnicząca kieleckiego oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, dr hab. w Zakładzie Historii Literatury do 1918 roku UJK w Kielcach.

Więcej

dr Iwona Kurz

Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej obserwowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką gender.

Więcej

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk

Filmoznawca i kulturoznawca, wykłada w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kinem autorskim oraz analizą i interpretacją dzieła filmowego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy antropologicznej). Prowadzi m.in. specjalistyczne zajęcia Laboratorium analizy filmu fabularnego.

Więcej

dr Paulina Kwiatkowska

Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajmuje się teorią i historią filmu, antropologią kultury wizualnej oraz historią kultury polskiej i francuskiej.

Więcej

dr hab. Arkadiusz Lewicki

Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Filmoznawca i medioznawca. Redaktor czasopisma „Znaczenia”.

Więcej

prof. Tadeusz Lubelski

Historyk i krytyk filmu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971), od 2002 profesor, od 2007 profesor zwyczajny, w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, obecnie kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego w tym Instytucie.

Więcej

mgr Marta Maciejewska

Filmoznawczyni, polonistka, anglistka. Członkini Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Miłość Blondynki", realizatorka kronik filmowych podczas AllAboutFreedomFestival i Festiwalu Literacki Sopot.

Więcej

red. Łukasz Maciejewski

Filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny. Dyrektor programowy festiwalu "Kino na Granicy" w Cieszynie oraz festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Wykładowca na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Więcej

dr Anna Maj

Kulturoznawca, filmoznawca, medioznawca, antropolog mediów i komunikacji. Specjalizuje się w cyberkulturze, antropologii mediów, teorii komunikacji, mediach mobilnych i projektowaniu interakcji, edukacji medialnej, socjologii Sieci i sztuce nowych mediów.

Więcej

prof. Tomasz Majewski

Kulturoznawca i filmoznawca w Zakładzie Teorii Kultury Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, wykładowca PWSFTViT.

Więcej

mgr Dorota Majkowska-Szajer

Antropolożka kultury, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Więcej

mgr Jakub Majmurek

Filmoznawca, eseista, publicysta. Aktywny jako krytyk filmowy, pisuje także o literaturze i sztukach wizualnych. Absolwent krakowskiego filmoznawstwa, oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, O FILMIE "FARAON", Warszawa 2005
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły