WYKŁADOWCY

dr Józef Gębski

Urodzony 30 maja 1939 roku z Kielcach. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – praca magisterska na temat polskiego plakatu filmowego. Doktorat obronił w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Więcej

prof. Barbara Lena Gierszewska

Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1995); habilitację uzyskała w 2007 roku  na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej

red. Maciej Gil

Historyk kina i animator kultury filmowej. Dyrektor programowy Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie/Czeskim Cieszynie, współorganizator MFF Europejski Ekspres w Kijowie (Ukraina), Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu i innych imprez filmowych.

Więcej

Prof. SWPS dr hab. Barbara Giza

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS w Warszawie, filmoznawca i kulturoznawca, zajmująca się kulturoznawczymi aspektami filmu oraz piśmiennictwem filmowym i szeroko rozumianymi związkami filmu z literaturą.

Więcej

prof. Mariusz Guzek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii polskiego filmu i tematyce kultury filmowej.

Więcej

prof. Andrzej Gwóźdź

Profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym). Związany był też jako pracownik naukowo-dydaktyczny z Uniwersytetem Łódzkim.

Więcej

dr Marta Hauschild

Filmoznawca i antropolog kultury. Doktorat poświęcony kinu polskiemu przełomu lat 60. i 70., napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Lubelskiego, obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i „Studiach Filmoznawczych”, pisuje dla miesięcznika „Kino”. Interesuje się młodym kinem polskim i współczesnym dokumentem.

Więcej

prof. Alicja Helman

Teoretyk i historyk filmu, eseistka, tłumaczka. Ukończyła studia muzykologiczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę naukowo-badawczą rozpoczęła od zagadnień związanych z muzyką filmową.

Więcej

prof. Małgorzata Hendrykowska

Profesor zwyczajny, historyk filmu i kultury filmowej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1983 obroniła pracę doktorską. W 1993 uzyskała na Wydziale Filologicznym UAM stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2000 otrzymała tytuł profesora.

Więcej

prof. Marek Hendrykowski

Historyk i teoretyk filmu; medioznawca. Badacz dziejów kina i sztuki filmowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej

prof. Maryla Hopfinger

Literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, antropolog kultury, profesor zwyczajny (1995) dr hab. w Instytucie Badań Literackich, Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Wykładała w Collegium Civitas, SWPS, Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Więcej

dr Karol Jachymek

Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013).

Więcej

dr Sebastian Jagielski

Filmoznawca, asystent w Katedrze Historii Kina Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Jakubowska

Filmoznawczyni, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, Instytut Kultury Współczesnej).

W pracy naukowej łączy wykształcenie kulturoznawcze i filozoficzne. Koncentruje się w badaniach na zagadnieniach teorii i filozofii kina, rozpoczynając od pracy doktorskiej (Teoria kina Gillesa Deleuze’a, Kraków 2003) po późniejsze artykuły, które podejmują wątki ontologii i epistemologii obrazu filmowego.

Więcej

prof. UWr dr hab. Witold Jakubowski

Pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły