WYKŁADOWCY

mgr Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni, doktorantka studiów kulturoznawczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

prof. Janusz Detka

Literaturoznawca, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Więcej

dr Andrzej Dębski

Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

dr Mariola Dopartowa

Do 30 września 2010 adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, od 1 października 2010 pracownik Wyższej Szkoły Filozoficznej i Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

Więcej

mgr Robert Dudziński

Robert Dudziński – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2014 roku obronił pracę magisterską pt. Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej w latach 1965–1989, za którą otrzymał wyróżnienie w I konkursie im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii PRL, organizowanym przez tygodnik „Polityka”.

Więcej

mgr Przemysław Dudziński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego związany z Kołem Badaczy Popkultury „Trickster”. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego w kontekstach historii kultury, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, poetykę filmu lat sześćdziesiątych, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury.

Więcej

mgr Jacek Dziduszko

Filmoznawca, dziennikarz filmowy, animator kultury. Prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego ''Maciste'', nominowanego w roku 2011 do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii ''DKF roku 2010''. Laureat II miejsca w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie w 2005 roku.

Więcej

Grzegorz Fortuna

Doktorant na wydziale filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat nagrody imienia Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2016).

Więcej

mgr Tomasz Gaczoł

Urodził się w 1986 roku; absolwent filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii.

Więcej

dr Józef Gębski

Urodzony 30 maja 1939 roku z Kielcach. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – praca magisterska na temat polskiego plakatu filmowego. Doktorat obronił w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Więcej

prof. Barbara Lena Gierszewska

Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1995); habilitację uzyskała w 2007 roku  na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej

red. Maciej Gil

Historyk kina i animator kultury filmowej. Dyrektor programowy Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie/Czeskim Cieszynie, współorganizator MFF Europejski Ekspres w Kijowie (Ukraina), Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu i innych imprez filmowych.

Więcej

dr hab. Barbara Giza

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, filmoznawca, medioznawca.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, O FILMIE "FARAON", Warszawa 2005
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły