WYKŁADOWCY

prof. Dobrochna Dabert

Prof. UAM, polonista, filmoznawca. Kierownik Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Więcej

mgr Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni, doktorantka studiów kulturoznawczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

prof. Janusz Detka

Literaturoznawca, doktor habilitowany w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Więcej

dr Andrzej Dębski

Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej

dr Mariola Dopartowa

Do 30 września 2010 adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, od 1 października 2010 pracownik Wyższej Szkoły Filozoficznej i Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

Więcej

dr Robert Dudziński

Robert Dudziński – doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki „Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej 1965–1989. Konwencje – motywy – konteksty”.

Więcej

mgr Przemysław Dudziński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego związany z Kołem Badaczy Popkultury „Trickster”. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego w kontekstach historii kultury, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, poetykę filmu lat sześćdziesiątych, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury.

Więcej

mgr Jacek Dziduszko

Filmoznawca, dziennikarz filmowy, animator kultury. Prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego ''Maciste'', nominowanego w roku 2011 do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii ''DKF roku 2010''. Laureat II miejsca w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie w 2005 roku.

Więcej

dr Ewa Fiuk

Filmoznawczyni, adiunktka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autorka monografii Inicjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków (2012) i Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera (2016) oraz wielu publikacji, w tym także przekładów z języka niemieckiego, w tomach zbiorowych i czasopismach.

Więcej

dr Grzegorz Fortuna-Skowron

Pracownik Zakładu Filmu i Mediów w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym UG. Laureat nagrody imienia Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2016).

Więcej

mgr Tomasz Gaczoł

Urodził się w 1986 roku; absolwent filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii.

Więcej

dr Józef Gębski

Urodzony 30 maja 1939 roku z Kielcach. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – praca magisterska na temat polskiego plakatu filmowego. Doktorat obronił w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Więcej

prof. Barbara Lena Gierszewska

Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1995); habilitację uzyskała w 2007 roku  na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Kryminalny film

  Jacek Ostaszewski

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Półkownik

  Elżbieta Wiącek

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • „Popiół i diament”

  Marek Hendrykowski

  [w:] 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej (DVD), Warszawa 2008