prof. UWr dr hab. Maria Kostyszak

Po czwartym roku filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła równolegle studia na kierunku filozofii. W 1977 obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Gottwald pt. The Function of Irony in E.M. Forster’s Prose (Funkcja ironii w prozie E.M.Forstera). W 1978 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki na etacie asystenta stażysty w Katedrze Historii Filozofii. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Bala  obroniła pracę magisterską pt. Problemy relacji między filozofią i nauką w systemie B. Spinozy (1981). Profesor Bal był także promotorem dysertacji doktorskiej p. Kosztyszak pt.  Metafizyka  Benedykta de Spinozy a  myślenie filozoficzne Błażeja Pascala obronionej  w 1987 (opublikowana w 1993 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego jako Spinoza a Pascal. Porównanie postaw filozoficznych). Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (przez kilka lat pełniła funkcję przewodniczącej Wrocławskiego Oddziału) oraz do American Society for Philosophy and Technology. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Etyki. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w oparciu o monografię Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy, Wrocław 2010 (kolokwium w styczniu 2012).

Najważniejsze staże i konferencje międzynarodowe: Christ Church College (Oxford, GB), Dubrovnik, Jugosławia,  Stony Brook (Nowy Jork), Ruhr Universität, Bochum, Park City, Utah (USA), Uniwersytet w Marburgu, w Rotterdamie, Lizbona, Trnava, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie.

 

Główne publikacje:

Filozofia egzystencjalna. Wybór tekstów wraz z wstępem i komentarzem. Wyd. UWr. Wyd. I Wrocław 1989. Wyd. II 1992.

Spinoza a Pascal - porównanie postaw filozoficznych. Wyd. UWr, Wrocław 1993.

Martin Heidegger - rękodzieło myślenia. Wyd. UWr., Wrocław 1997.

 Istota techniki - głos Martina Heideggera. Wyd. UWr. Wrocław 1998.

 Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy, Wrocław 2010.

 


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, O FILMIE "FARAON", Warszawa 2005
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły