prof. dr hab. Bogusław Bakuła

Historyk literatury polskiej, slawista. Kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 Kijowski Uniwersytet Slawistyczny przyznał mu doktorat honoris causa za wkład w dialog polsko-ukraiński i badania nad ukraińską literaturą. Inicjator kilku polsko-ukraińskich programów naukowych (Poznań – Lwów, Poznań – Kijów).

Książki: Oblicza autotematyzmu (autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956; 1991), Człowiek jako dzieło sztuki. Z problemów metarefleksji artystycznej (1994), Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o literaturze i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku (1999), Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku (2000), Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne (2001).

Redaktor naukowy tomów zbiorowych: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999 (Poznań 2001), Polska – Ukraina: partnerstwo kultur (Poznań 2003). Współautor Slovníku polských spisovatelů (Praha 2000) oraz Encykłopediji Suczasnoji Ukrajiny wydanej przez Akademię Nauk Ukrainy. Redaktor wydanej na Ukrainie antologii Teorija literatury v Polszczi (Kijów 2007) oraz tomów Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956-2006 – wspólnie z Moniką Talarczyk-Gubałą (Poznań 2007), Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989-2004 (Biblioteka „Porównań”, t. 5, Poznań 2007), Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 – wspólnie z Moniką Talarczyk (Poznań 2008), Radio Solidarność. Podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990 (Poznań 2008).

Kierował międzynarodowymi zespołowymi projektami naukowymi  dotyczącymi relacji literackich i kulturalnych polsko-ukraińskich, polsko-czeskich, postkolonialnych zagadnień w Europie Środkowej i in.

Jego prace i eseje przełożono na język angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, ukraiński, białoruski, rumuński, czeski, słowacki. Redaktor naczelny periodyków naukowych: „Porównania. Czasopismo poświęcone komparatystyce literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” oraz „Slavia Occidentalis”.Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
  • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły