prof. Barbara Lena Gierszewska

prof. Barbara Lena Gierszewska

Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1995); habilitację uzyskała w 2007 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Jako historyk nowych mediów specjalizuje się w krytyce filmowej i komunikacji audiowizualnej do 1939 roku. Interesuje się również literaturą, kulturą i sztuką Lwowa w I połowie XX wieku.

 

Wybrane publikacje:

  • Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995.
  • Mniszkówna i co dalej… w polskim kinie, Kielce 2001.
  • Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006.
  • Polski film fabularny 1918-1939. Recenzje, Kraków 2012, redaktor.
  • Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918-1939. Recenzje, Łódź 2012, współredaktor.

 KsiązkiWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
  • Fenomen POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, prof. Piotr Zwierzchowski
kanał na YouTube

Wybrane artykuły