prof. Andrzej Werner

Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN. Wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu. Członek zarządu polskiej sekcji PEN-Clubu. 

Wybrane publikacje:

  • Zwyczajna apokalipsa (1971, 1981).
  • Historia filmu polskiego, t. V (1985) – współautor.
  • Polskie, arcypolskie (1987).
  • Pasja i nuda (1991).
  • Krew i atrament (1997).
  • Dekada filmu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych (1997).
  • Wysoko, nie na palcach: o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego (2002).


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, O FILMIE "FARAON", Warszawa 2005
  • Geneza społeczno-polityczna rozwoju KINA MORALNEGO NIEPOKOJU, prof. Andrzej...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły