mgr Tomasz Gaczoł

Urodził się w 1986 roku; absolwent filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii. W czasie studiów prowadził koło naukowe filmoznawców na UWr. i współpracował przy organizacji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu estetyki i filozofii kultury oraz jest zaangażowany w powstawanie portalu i serii wydawniczej „Film, Kultura, Społeczeństwo”.

Wybrane publikacje:

 

  • Montaigne, Gombrowicz, Adorno i „Główny problem naszych czasów dominujący bez reszty całą episteme zachodnią”, w: Esej – Nauka – Sztuka, pod red. D. Lisak-Gębali i A. Małczyńskiej, Wrocław 2011, s. 23-27.
  • Kino, polityka i apokalipsa, w: „Studia Filmoznawcze”, pod red. S. Bobowskiego, nr 34 (w druku).
  • (recenzja) Kamil Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, 349 s., w: „Studia Filmoznawcze”, pod red. S. Bobowskiego, nr 34 (w druku).

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły