dr Ewelina Konieczna

dr Ewelina Konieczna

Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się kulturą filmową, badaniami nad recepcją filmu i edukacją filmową.

Wybrane publikacje:

  • Filmowe obrazy szkoły: pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Katowice–Kraków 2011.
  • Baśń w literaturze i w filmie: rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005.
  • Horyzonty kultury filmowej: o uwarunkowaniach uczestnictwa w kulturze filmowej na przykładzie festiwalu filmowego Era Nowe Horyzonty, Cieszyn 2004.

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Agnieszka Holland, O FILMIE "AKTORZY PROWINCJONALNI", Warszawa 2005
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły