dr Anna Pekaniec

Historyczka literatury, bywająca krytyczką; ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), asystentka w Katedrze Literatury Współczesnej tamże. Autorka książki „Czy w tej autobiografii jest kobieta.  Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej” (Kraków 2013). Sekretarz redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, należy do redakcji „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” czasopisma Wydziału Polonistyki UJ. Publikuje w tomach zbiorowych, czasopismach takich jak „Ruch Literacki”, „Państwo i Społeczeństwo”, „Wielogłos”. Zainteresowania naukowe: teoria autobiografii i epistolografii, historia literatury kobiet, feministyczna krytyka literacka, polska literatura najnowsza, krytyka literacka, biblioterapia.Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wiesław Zdort, O FILMIE "SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ", Warszawa 2006
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły