RADA APF

Rada Akademii Polskiego Filmu:

prof. Tadeusz Lubelski

prof. Krzysztof Kornacki