DYPLOM Wrocław

Każdy uczestnik Akademii Polskiego Filmu we Wrocławiu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia - zarówno student, jak i wolny słuchacz. Warunkiem otrzymania dyplomu będzie udokumentowanie uczestnictwa w zajęciach wszystkich dwóch semestrów Akademii oraz pozytywne wyniki egzaminów kończących każdy z dwóch semestrów.

Po każdym semestrze istnieje także możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie Akademii.

Chęć otrzymania dyplomu i/lub zaświadczenia prosimy zgłaszać mailowo do koordynatorki Akademii we Wrocławiu – Eli Janik: e.janik@kinonh.pl