AKTUALNOŚCI RADA APF

ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

2018-02-02

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze letnim 2017/2018

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2017/2018 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa -Instytut Audiowizualny)

Szczegółowe informacje:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

Rejestracja elektroniczna poprzez USOSweb na semestr letni 2017/2018
trwa od 14 do 26 lutego 2018 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L17/18

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie USOSweb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 5 marca br.

 

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wróć